Nu ajegut - 1924 * - llapis sobre paper - 18 x 25 cm - col. família Espinal
Marian Espinal - Nu ajegut
referència: D-nu-06 - col. família Espinal