ref: galwey-1928-2

imagen carta

01/03/1928

S. D Marian Espinal 

Molt estimat i distingit amic.

No puc menys de manifestar el meu agraiment per haber lograt que el Sr. Salvans m'hagi adquirit el cuadro que li vas indicar.

Son fineses aquestes que no podré mai olvidar i que fan mes veritat el afecte que per V. sento. Ja saps que sempre serás un meu ver amic i company

Enric Galwey