ref: carles-1930-1

imagen carta

Barcelona 14/08/1930

Barcelona 14 - 8 - 30

Sr Espinal

Mon cher ami:

Sols dos ratlles, després de saludarte afectuosament i desitjante bon estat de salud per tú i els teus, per dirte t'agrairé moltissim la teva intervenció en l'affaire del moble de laca, doncs atraveso un pe(...) d'obres i l'éxit d'questa gestió per part teva fora providencial.

Sigui com sigui queda molt agrait teu afec amic

D. Carles