ref: humbert-1927-2

imagen carta

10/09/1927

10 Setbre 1927

Amic Espinal

Rebo la vostra por tal Vos anaba a escriure.

El dia que vaig anar a Esplugas per pintar la pica, no había sortit encara del forn, vaig tenir que tornarhi uns dias mes tart y l'amo me va dir que els hi habia sortit trencada. Devant de aquest nou contratemps me va dir que aquesta era una feyna que no l'hi agradaba fer, ya que donat el tamany de la pessa, que surt de l'ordinari, las dificultats y el treball per ferla sont molts y hi han massas risques de perdre tots aquests esforssos; pues no, pot assegurar que quedi be el vernis, la cuita etc.

Va insistir en que vos anessiu a veure la que varem fer primer, pues ell assegura que si la veyessin trobarian que es presentable.

Yo li vaig dir que ya vos escriuria.

Yo ya vos vaig dir que la vinguessiu a veure al sortir del forn; els cuants pics que te el vernis no son molt visibles ademés aquest es un defecte molt corrent en aquesta mena de cerámica, que s'acostuma a utilitsar apesar de aixó, donada la gran feyna que representa el tornar a fer l'objecte.

No obstant així yo he fet tot lo possible per que's repetis, pero entre la pega y els obstacles, no se si's podrá fer.

Vos torno a donar la adressa del forn:

(ya vos la habia donada cuant ens vem veure)

FABRICA DE LOZA

LUIS DIVI

Laureano Miró 19 Esplugas de llobregat Barcelona

Alli vos donaran las rajolas y la pica. Veyeu si's pot utilisar.

La mica de pics del vernis, que's veuen poc, els podem tapar encara ab un altre barnis y no's veurá res casi.

Sobretot yo no se si's podria enganxar l'altre un cop las rajoles posadas, com penseu fer.

Vos podeu explicar al Sr Salvans la dificultat de ferne una altre ab lo que ha passat de trencarse aquesta 2ª Yo no goso dir res a proposit de si ya estará be aixins o nó, pues vos podeu creure que yo tinc interés en no repetirla, sent aixins que he fet tot lo possible. Naturalment que no'm fa cap gracia, aixó no vos haig de dir.

Yo crec que, tot a puesto se ha de veure molt poc d'aprop lo que hi ha, y a un pas res.

Sobretot en un garatge y utilitsantse.

En fi ya ho veureu vos mateix y m'escriureu.

De tots modos estic a las vostres ordres

Rebeu una afectuosa estreta de ma de'n 

Manuel Humbert