ref: malvehy-1921-1

imagen carta

Santa Coloma de Farnes 23/09/1921

Amic Marián. Suposo que cuant rebrá aquesta carta ja estará de retorn de Tossa, ahont segurament s'aurá divertit, millor dit aurá disfrutat mes que jo entre aquestos quatre vells chacrosos i respetuoses mullers en igual estat.

No es pensi, per aixó que m'aburreixi del tot, puig ja m'i procurat entreteniment discutin a ratos ab un individu encartronat que li agradan els gosos, en Rusiñol i en Campoamor, demá penso preguntarli si es de la Lliga Monarquica.

Li escric per a dirli que casi es segur que pujaré el dia 29 a Sardañola. Tinc ganes de tornar a començar les sessions, puig ademes de que conversant ab voste paso molt bons ratos, ja voldria veure que tal resulto trasladada a la tela*.

No vull esser pesada i acabo encara que tinc unes ganes tremendes de enrahonar i no dir tonteries sort que demá ve l'August i podre esbravarme.

Recorts ben afectuosos a la seva familia i voste rebils de 

Cecilia* L'autora de la carta es refereix al retrat que reproduïm.