ref: sisquella-1920-4

imagen carta

Barcelona 14/08/1920

Benvolgut amic Espinal

Trobant-me de la manera que'm trobo i que es consequencia de l'escaseig del diner i enmantllevat fins el coll per a diverses despeses que sobrevenen justament quan un no té de que, t'agrairé tantissim que'm treguis de l'apuro dientme quan vols que't porti el paisatge que't vols quedar per a tú.

Suposo que deus estar bé de salut com jo estic per are.

El teu amic A. Sisquella

barcelona 14 d'agost 1920