ref: millas-raurell-1922-1

imagen carta

Barcelona 02/01/1922

Amic Espinal: 

Adjunt trobaràs uns prospectes de les funcions que dilluns comencen al Romea. És la primera d'un abonament a 6 funcions de teatre estranger (bo de bo de bo). T'agrairia molt que (...) a la teva família perquè s'hi abonés, perquè faria molt bonic posar el seu nom en la llista d'abonats. En darrer cas no hi faltis. Pots fer l'encàrrec per telèfon al Romea (3500 A) i et portaran a domicili el que demanis. Moltes gràcies i t'abraça el teu amic, 

Millàs - Raurell. * Millàs-Raurell es refereix al cicle que va oferir la Companyia Italiana. Consultar l'enllaç