ref: espinal-1923-4

imagen carta

Paris 12/06/1923

Estimats pares i germanes,

Continuem bé. Ja hem vist la Lluisa* a l'Opera Comica i la revista del Cassino i no poques coses més. Suposo que l'Abundia ja s'haurá adonat de que'm posà a la maleta la americana enribetada enlloc de l'smoking i vet aqui que ara no ting un trajo negre ni smoking. Miraré si hi ha recader de Paris-Barna i si fos cas ja vos telegrafiaré i l'enviaríeu, doncs em fa molta falta. Vostres

Maria i MariànLuisa Miller, de G. Verdi