ref: cabot-1928-1

imagen carta

Paris 12/10/1928

12 - X - 28 - Amb els pocs dies que seré ací no tindré temps de res, i més havent-hi vingut a treballar una mica, però encara puc disposar d'un minut per escriure't. Saluda la teva senyora.

Just cabot