ref: espinal-1921-25

imagen carta

Paris 07/05/1921

Estimats pares i germanes,

Aquet matí he rebut 500 pts que vos agreiexo i ara acabo de rebrer lletra de l'Abundia en que m'assabenta de l'exit del casament Salvans-Corbera. M'alegra que vos hagiu divertit força i no sabía que la mamà hi hagues anat i lo que m'alegra més es que li vagi provar i desitjo i ho començo de veurer possible que un día es pugui arribar fins aquí dalt, que de debó es un cel o troç del mateix caigut a la terra de França – Hi han un seguit d'exposicions i concerts que espanten. Continuo bé G a D

Vostre 

Marian