ref: espinal-1921-10bis

imagen carta

Paris 03/03/1921

Estimats pares i germanes.

Acabo de rebrer la carta de la Rosa, quina m'ha agradat molt i m'alegra que tots estigueu bons i sans com jo per ara. Suposo que al rebrer aquesta ja m'haureu enviat els diners pel mes, doncs ja no ting cinc centims. Estic convençut de que sempre s'ha de viurer a Paris. Imagineuse que ara hi ha una exposició dels Holandesos amb 70 Rembrandts i demés. Altra exposicio d'Ingres importantissima i els marxants van fen les seves. Es el desideratum.

Ja sabeu vos estima vostre

Marian Anton