ref: espinal-1920-17.1

imagen carta

Paris 03/03/1920

Estimats pares i germanes: Ja va arribar l'amic Miró i m'ha dit que la mamà està molt bé. He rebut la lletra de l'Abundia junt amb el paper del soldat. Demà aniré al Consulat. El Dr. de Guerin diu que no me'l compreu el burret tenin com teniu el Dr. Sarguet. Ja n'hi ha prou amb ell. I es basa amb que, i te rao, no'm coneix de res, ni sab el meu temperament ni la meva malaltia ni que soc una gallina mullada incapaç de fer cap audacitat amb la moto ni amb res que calgui esser prudent. En veritat diu, que tots els que s'han fet mal amb la moto ha sigut per imprudencia i an aquets si haguessin sigut clients seus avans de que la compressin ja els hauria tret del cap puig que el bon metge lo primer que ha de fer es estudiar el caràcter i la psicología dels que'l consulten.