ref: espinal-1920-12

imagen carta

Paris 12/02/1920

Estimats pares i germanes: He rebut 500 pts en valors declarats de lo que vos dono grands mercés.

També fa dos dies he rebut xec del Sr. Fornells a comte del quadro que vaig entregar-li. Es de 700 frs.

Compraré uns llibres sobre l'art modern (300 : 400 frs) i faré provisió de tubs ara que'l canvi favoreix.

¿Comenceu o no el garatge-taller?

Cada día vaig a la Quai d'Orsay i les visions que m'anuncià en Nét no surten. Després vaig al Louvre. Sort que'm ve de pas. Jo bo i ¿vosaltres?

Adéu, vostre

Marian