ref: espinal-1920-10

imagen carta

Paris 07/02/1920

Estimats pares i germanes: Avans d'ahir vareig rebrer la lletra del papà i de seguida vaig anar a casa el Sr. Calvet no trovant-li.

Hi aniré un altre día. Avui potser. Ahir va arribar de Turin el Sr. Nualart, qui va veni'm a veurer i desprès sopàrem junts i anàrem a un teatre d'atraccions. Aváns de tornar a Barcelona anirà a Anglaterra i Bélgica. Estic mol content de sapiguer que el papà vindrà amb alguna de les nenes.

Fa dos díes que vaig a la Quai d'Orsay tal com me va escriurer en Nét, dient-me que hi veuría arribar cert personatge que ja conec i que en Nét n'era curiós dels més petits detalls. No he vist tal personatge encar. Demà hi tornaré.

Bé vostre vos abraça

Marian

estic bó

No vos he escrit aváns perqué no he pogut fins ara.