ref: espinal-1920-8

imagen carta

Paris 03/02/1920

Estimats pares i germanes: Tinc vostra darrera postal del 29 del mes passat. Avui he rebut planols de l'hall menjador i fumador de la torra que m'ha enviat en Puig Gairalt per a que m'hi vagi pensant la decoració. Si no rebeu El Día es perqué me l'envien avui. Vos hi  heu de soscriurer i pagar el meu i tot.  El tiu se'n pot cuidar. Acabo de fer arqueix i veig que sols tinc 600 francs degut a que he tingut de comprar una serie de colors pel Sr. Galí i varies (...); com per un pintor que es va morir i per unes revistes etc. Vos dic perqué el 19 entre la pensió i propines me quedaré escurat i no'm convé. Jo bé i el quadro va endevant. Veurem si arribarà a port.

Fins un'altre vos abraça vostre

Marian