ref: espinal-1920-7

imagen carta

Paris 30/01/1920

Estimats partes i germanes: Continuo bé. Vareig rebrer la carta d'en Puig-Gairalt i si no recordo malament diu que de totes maneres fareu quant menus el garatxe-taller. Ratifiqueu-m'ho si es aixis. S'ha obert l'Exposició dels Independents al Grand Palais. Entre quadros i escultures hi ha més de 5000 coses. Ja hi tinc feina. També avui he rebut lletra d'en Joan Salvans Pascual. Me diu que ha estat a casa i que tots esteu bé, cosa que m'alegra. ¿Ja trevalleu a la fàbrica? Torno a tenir mals dies: tot lo que pinto ho esguerro.

Amb records per a tothom fins un altre vos abraça vostre

Marian