ref: espinal-1919-25

imagen carta

Paris 28/12/1919

Estimats pares i germanes:

A l'endemà de Nadal vareig rebre vostres postals desitjant-me que'l passés bé en la companyía dels Sr. Plumet i demes coneixences.

Doncs així mateix fou. Varem dinar molt bé i no'ns adonàrem que ja fou hora de sopar. Les hores grates passen depressa. Me donaren molts records per a tots i diu el Sr. Plumet que esta convençut de que si la mamà s'arribés a Paris hi ha metges que la curaríen del tot. Diu que un dels millors de Paris es el meu company de dispesa Dr. Guerin. No cal dir que varieg agrair'ls tant bons desitjos al mateix temps que'ls vaig fer veurer que la meva mare fer dit viatge no fóra gens fàcil.

Jo continuo bé i si les bascules no enganyen he aumentat 2 Kgrs. amb 2 mesos.

vos abraça

Vostre 

Marian