ref: espinal-1919-19

imagen carta

Paris 10/12/1919

Estimats pares, avia i germanes: Avans d'ahir va arribar en aquesta el germà de l'Emili Soler

Va visitarme amb en Marqués de cal (...). També va portarme el paquet que li donà seu. Ara marxarán cap a Bélgica. Hauría aprofitat l'ocasió d'anar-hi amb ells; ja que m'interessen molt els museus de Bruxelles– pro és molt dificil obtenir passaport.

Jo continuo molt bé. Fins avui no he començat de sentir el fred. Punxa. Suposo ja sabeu que'ls Srs. Plumet m'han convidat a dinar pel día de Nadal. També vareig veurer al amic del Sr. Comas, que's veu mol bona persona i agradable. Ja m'entero de la desagradable situació que plana per Catalunya. Es trist. Heu vist el franc en relació amb la pesseta? Es hora de comprar francs.

Rebeu fort abraç de vostre.

Marian