ref: espinal-1919-8

imagen carta

Paris 22/10/1919

Estimats pares i germanes: Estic molt bé, tant, que no em conec. Es veu que l'obtimisme de París se m'ha encomanat. Ademés, per ara fa un temps agradabilissim. Aquest dies he anat per casa dels marxants de pintura. N'he vist de  bona. Qualque vespre anem al teatre. Al bon teatre. Es carissim pro val la pena perqué s'hi apren força de parlar el francés. Ara tinc comprades entrades per 2 concerts i una pel teatre Femina. Això s'ha de fer amb molts dies d'anticipació.

A la Comedia Francesa encar no he pogut anar. Les entrades per d'aquí 8 dies ja son venudes. totes aquestes coses me les pagaré amb els meus ¡¡quartets!!

Recorts a Virtuds, Margarita i Clotilde*

Rebeu petons i abraçades de vostre

Marian* Personal de servei del pares d'Espinal.