ref: espinal-1918-29

imagen carta

Tossa 29/06/1918

Estimats pares i germanes:

Estic de pega: Fa un temps boirós i poc puc pintar. N'obstant tinc dugues coses comensades una d'elles es la platgeta de la Mar menuda amb tot aquell rocam, la present vista vos en pot donar idea.

Aquesta nit he esperat que retornessin les barques amb llur pesca, es cosa bonica.

Vostre

Marian