ref: espinal-1918-25

imagen carta

Madrid 16/06/1918

Estimats pares i avia: Sens novetat vareig tornar del Escorial amb ganes de tornar-hi pro no sol com un mussol sinò amb tots vosaltres, amb la mamà també puig li agradaria molt.

Ja he comprat una cosa per la Paquita i l'Abundia* servirà per a totes dugues, m'ha costat molts duros. Demà compraré quelcom per a les demés. Envieu-me lo que vos demano en la darrera carta. Aquesta tarda anirem al Pardo i al passeig de cotxes de la Castellana.

Recorts de la Victoria. Petons a la nena. Vostre

Marian A* Germanes del pintor.