ref: espinal-1918-8

imagen carta

Madrid 28/05/1918

Estimats pares: Aquesta serveix per a dir-vos que només he rebut la vostra primera lletra extranyan-me no m'escriviu més sovint. Jo estic bé per ara (de salut) pro la butxaca cada dia se'm posa més crítica puig encar haig d'anar a Toledo, Escorial, Aranjuez etc i no sé si m'arribarán

Vostre 

Marian