ref: espinal-1917-1

imagen carta

Tarragona 13/05/1917

Estimats pares:

Hem arribat a aqueixa immortal ciutat sense cap entrebanc i plens d'alegría

Vostre fill

Marián