ref: masvila-1926-2

imagen carta

Barcelona 11/12/1926

Barcelona - 11-Dbre - 1926 

Car amic Espinal;

En primer lloc, rebeu el meu salud afectuós i el desitj de que a casa vostra hi regni l'alegria mes gran, produida per l'esclat mes espléndit de salut excelentíssima.

Nosaltres G. a D. seguim forsa be, doncs, qualque costipat sens importancia de la mainada, no s'ha pas de catalogar en l'inventari dels mals.

Y are, passant al veritable objecte de les presents ratlles, vos diré que, apropant-se la data de la meva exposició, i procedint desde ara á enmarcar els dibuixos, n'he fet encarregar a la casa Renart que com sabeu ho fa molt be, i donará al conjunt dels dibuixos una certa uniformitat que crec molt necessaria al bon efecte de la sala.

Com que vos me diguereu que pensaveu enmarcar el vostre retrat, amb una motllura de casa Veciana, vos escric, perqué me contesteu si es que ho voleu aixís o be no vos fa res que l'enmarqui la casa Renart junt amb els altres.

Espero la vostra resposta.

Al taller (P San Joan, 133) hi soc tots els dimarts, dijous i dissabtes al matí

Amb els afectuosos recorts de tots els de casa per vostra familia, es despedeix amb recorts també per Viladomat (que vigili aquestos dies el diari que's publicarán aviat les bases per el monument á Sant Francesc) vostre amic que estreny vostre ma

Frederic Masriera