ref: espinal-1931-3

imagen carta

Barcelona 26/08/1931

26 d'agost 1931 

Estimada María ¡Que més voldria jo sino venir a Font-Romeu i fugir de la calor i dels horribles altaveus que ens estan estovant el cap de dia i de nit sense parar!...

El dia 3 tenim concell i passat el qual miraré de pujar, sols per un parell de dies. Els planols de la casa em tenen preocupat i ocupadissim.

A la Dolores escriu-li desseguida que vingui a Serdanyola des d'on la portarem a Font. R[omeu] junt amb les nenes, per a esperar que la casa sigui un fet.

Escriu que cal que et porti 

Les nenes molt bé

Records de tothom i per a tothom 

T'abraça 

Marián