ref: espinal-1931-2

imagen carta

Barcelona 13/08/1931

13 agost 1931 

Estimada Maria, tots estem bons per ara. He trevallat molt per la nostra caseta: He vist contratistes i ja hi he portat en Rofes i trova que està molt be. Tan que es va entussiasmar per a comprar-hi qualque parcel·la de terreny.

Ara sols falta saber el resultat definitiu del balanç per a veurer de quant podem disposar, i les condicions definitives del "Foment de la vivenda".

Ja t'aniré posant en entecedents. 

Mentrestant t'abraça 

Marián