ref: espinal-1921-10

imagen carta

Paris 02/03/1921

Paris 2 mars 1921 

Estimats pares i germanes, 

Acabo de passar la revisió del soldat i en resulta que ting 5 milimetres meins de perimetre toracic que l'any passat per lo que'l Dr m'ha dit que ja'm podía comptar com a inútil total. De totes maneres caldrà esperar el fallo de Barcelona.

Envieu-me calderilla, doncs les pessetes que vareu enviarme, com podeu comptar, ja no s'en canta ni gall ni gallina i a més dec 200 frs a l'amic Ricart.

El quadro, a més de lo altre, ha agradat molt an aquell senyor. 

No podeu comptar lo alegre i content que estic avui. Està clar, es perqué mes affaires ont ils reussí très bien.

No sé com m'enviareu els quartos tant justos perxò.

Suposo continueu bé de salut com jo mateix. 

Records de Mrs Plumet's. 

Escriviu desseguit que hagin rebut aquesta. 

Ja sabeu vos estima molt

Vostre 

Mariàn Anton