ref: espinal-1920-9

imagen carta

Paris 06/02/1920

Paris 6 Febrer 1920

Estimats pares i germanes: Aqui vos envio aqueixes fulles per a que les feu portar a la Comissió Mixta de Reclutament a la Diputació. 

Continuu essent inutil temporal puig que'm falten 2 centimetres 3 milimetres de perimetre toracic.

De totes maneres el que porti les fulles a la Diputació que se'n enteri bé.

Potser fóra convenient avans de portarles a la Comissió Mixta passar per la Tenencia d'alcaldía del carrer d'Aragó i preguntar com s'ha de fer per a saber el resultat de la revisió feta a Paris etc. etc

Ahir vespre vaig esser convidat Chez Mr Plumet a dinar amb motiu d'haver-hi també la Sta Sacristà amiga de la familia Sal·lari. Ens varem divertir molt.

El Sr Salvans va partir fa dos o tres dies cap a Alsacia, d'on torna aquet vespre i demà diumenge anirem a Versalles junts i dilluns vespre amb l'expres pensa tornarsen vers Barcelona. 

Espero sapigueu quin día arriba el papà que suposo no vindrà sol, si no pot venir amb la mamà al meins que vingui amb qualque de les noies per a que vegin que el mon no s'acaba en eixm de Barna i ademés perqué tant si s'és home com dona el viatjar convé molt.

Be plego perqué no tindría temps de tirar aquesta a la poste. 

Vos abraça afectuosament 

Vostre 

Marián