ref: espinal-1923-7

imagen carta

Paris 19/06/1923

Paris 19 juny 1923 

Estimats pares i germanes,

Acabèm de rebrer postal de l'Abundia i celebrem que estigueu bons. Nosaltres si no fos el fred, estariem com el peix a l'aigua; penseu que fa uns dies que ni l'hivern. Ja hem anat a una pila de llocs i hem comprat també una pila de coses, aixó fa que dels francs que varem endunsen ja no se'n canta ni gall ni gallina i com que la nostra intenció es la d'anar a Belgica i a Holanda la setmana que ve, vos agrairièm ens enviessiu forces diners lo més aviat possible. I ara que hi som posats, si no hi troveu inconvenient, en tornant dels paissos mencionats  aniríem a Londres. Hem dit. Ben vostres Fills i germàns 

Marian i Maria