ref: colom-1926-2

imagen carta

01/11/1926

Amic Espinal

No estem de sort! Vos he portat el Director a Europa de l'Institut Carnegie de Pittsburg. Aquesta institució que anyalment fa exposicions importantíssimas internacionals. Volia que coneixes la vostra obra ab la seguretat de que vos hi seri'ho convidat. Els hi he parlat molt bé de vos. Estan consternats perque dema a la nit s'en van a Madrid.  De totes maneres l'any que ve vos els portaré, Deu vulgui que tinguem mes sort. Me sab molt, molt greu. De totes manere els portare a veurer el cuadro que te vostre l'amic Benet, pero jo voldria qu'es poguessin endur un concepte mes complert vostre

A reveurer amic

vostre

J. Colom