ref: puig-gairalt-1920-3

imagen carta

Barcelona 20/02/1920

ciutat a 22 de Febrer de 1920.

Car amic Espinal.

Rebí la vostra postal del 10. Realment a son temps vaig rebre la vostra nova adressa solsament que no havia fet el cambi en la llibreta d'adresses. Es per aixó que al enviar-vos el paquet anterior vaig posarhi la vella. Perdó.

Avui us envio el plan d'aplaçament amb els arbres grans del actual jardí perque us empesqueu la modificació que us plagui. Si voleu que jo en fassi un progecte ja m'ho diréu.

Tambe us envio els plans del Garage i Taller. Un cop llestos he rebut una targeta del vostre Pare diguentme que la teva Mare preferiria que en lloc de teulada en el Taller prefereix terrát. Trobo que es encertada la idea i ja he contestát dient que m'en ocuparé tot seguit. Com que aixó no implica cap modificació d'estructura no ve d'un dia, i el paleta pot començar quan vulgui. Ja te lórdre de fer el replanteig dels fonaments tot seguit.

En quan a la obertura que del menjadór va a la saleta del costat (a la casa) realment es estreta pro es fet a posta per que aixins amb els panys que queden als costats la vista s'hi atura i aixins treiem la llargada total que es de bon troç excessiva comparada amb l'amplada. De totes maneres ja en parlarém quan seréu aqui perque tindrem temps sobrat avans no començarém les obres de la casa. I en quan a la meva anada a Paris no podra pas fins pel Setembre car are ni d'aqui uns quants mesos no em serà pas possible deixar la feina que tinc entre mans. Alxis que pugui us enviare dibuixos dels interiors del Taller perque pogueu ocuparvosen.

En les fatxades del jardí (entrada) i la que dona al torrent hi veureu marcats uns requadráts que no son finestres sino indicacións d'espais per a decorar, tal com quedrárem de bon començament.

I com que tinc el dinar a taula (i es veritat) us deixo fins a un altre.

Rebeu una bona encaixada del vostre amic

Antoni Puig Gairalt