ref: plandiura-1923-1

imagen carta

Barcelona 31/07/1923

Barcelona 31 de Juliol de 1923

Sr. D. Marian Espinal

Ciutat.

Molt distingit amic:

Novament em permeto recorrer a la seva atenció pregant-li el favor d'enviarme les dades sol·licitades per a l'estudi del llibre en preparació sobre pintura catalana produida en els darrers cinquanta anys.

Crec fer una obra digna de tant important assumpte i digna de les firmes mes distingidas en aquest Art, quina obra será publicada no sols en idioma catalá, sinó també en diverses llengues per a donar a coneixer amb l'extensió i importancia degudes, aquest valor real de la nostra cultura.

Vol amic Espinal, cooperar an aquest treball –d'esforç particular–, aportant els datos demanats? Certament no es molt lo que demano, i amb relació a l'importancia dels meus proposits, espero un poc de bona voluntat de la seva part atenent-me en lo que de nou li prego.

Confia i espera aquest seu afm. i verdader amic

Lluís Plandiura

Li envio una nova fulla per a l'informació sol·licitada, per si les anteriors haguesin sofert extravio.