ref: nogues-1924-2

imagen carta

Barcelona 10/04/1924

Amic Espinal;

El dilluns a les 10 de la nit ens reunirem a l Ateneu Barcelones per a posar en clar els llibres de la nostra societat i com que Vos sou el secretari ens feu molta falta. No dexeu de venir perque mirarem de dexarho arreglat d una vegada per a estar tranquils.

I us n estarem agraits especialment

vostre amic

X Nogués

10 Abril 1924