ref: net-1920-2

imagen carta

Barcelona 01/02/1920

Sr. En Marian A. Espinal. 

Amic caríssim: 

Rebuda la vostra lletra.

Em doneu una nova que m'ha produit gran sorpresa, prô hi fet de detectiu i resulta que En Gibert no tant sols no vé à París sinó que n'hi ha arribat à pensar-hi; decididament En Llorens portava els papers molt mullats.

Y are, soc jo qui vos en prepara una de sorpresa grossa, no vos ho diré, prô si que m'agradaria i vos ho agrahiré que'm feu el favor d'anar el divendres al matí à l'hora que arriba el tren a n'el Quai d'Orsay i veureu visions, en cas de que no las veieu aquestes visions hi torneu el dissabte i llavors serà amb tota seguretat, car la sortida de Barcelona no està encar prou ben resolta. 

Espero que m'escriureu donant-me detalls de tot ço que vos demano i que'm direu la cara que posarà l'interfecte à la seva arrivada; soc curiós dels mes petits detalls.

Mercès per endevant i cregueu amb la sincera ferme amistat de vostre amic que espera tenir-vos à la vora. 

Blai Net 

Bercelona 1-II-20