ref: net-1921-1

imagen carta

Barcelona 23/02/1921

Sr. En 

Marián A. Espinal 

Carissim:

He rebut la vostra tarja i vos en donc moltes mercés. Quedeu perdonat per la manera com vareu fer la vostra guillada, i ja que teniu la meva absolució, vos deman que també me la dongueu à mí, car, com molt be sabeu es condició humana el pecar, i jo he pecat i greument, hè comès un robatori molt gros contrà la vostra propietat pictórica, si be, amb l'atenuant d'estar-ne assebentats els vostres pares i de tenir el consentimiento llur per a cometre el meu rapte. 

Ja us veig, al llegir aixó, tremolar com la fulla al arbre, ja podeu ben Tremolar ja, que vos l'hi fet ben grossa, em deieu sempre que no tenieu res que valgués res, que per aixó no'm donaveu res, que no tenieu temps, que se jo les excuses que'm donaveu, mes al veure aquell be de Dios que teniu á vostra (com diuen els mallorquins) no vaig poder resistir la tentació de cometre el delicte, el vaig insinuá als vostres Pares i al fer-me de contesta que'm quedés el que mes m'agradés, sens pensar-mi em vaig decidir per el de las vacas que pasturen, i si el vegessiu penjat damunt el meu cúa quedarieu convenssut de que hi ha molt de goig i que definitivament ha de quedar en aquest lloc. 

Després de tanta promesa i de no cumplir-se, hi tingut de recorrer a fer correr els dits, i aixó ja sabeu que els pianistes treballem anys i anys per fer-los anar ben lleugers.

Si veieu à n'En Gibert digueu-li de ma part que no m'escrigui tant i saludeulo de part de nosaltres els concertistes, ja us entendrá. 

La passada semana vàrem anar a Tarragona amb en Costa i En Cassadó,* que m'encarregan vos saludi.

I esperant el vostre perdó, i amb salutacions de la meva Esposa, rebeu l'afecte sincer de vostre amic de cor que us estima tant com admira

Blai Net

Barcelona 23 - II - 1921* Gaspar Cassadó i Moreu (Barcelona,1897 - Madrid, 1966) fou un eminent violoncel·lista i compositor.