ref: mercade-1921-4

imagen carta

Barcelona 10/05/1921

Calonge dissapte. 

Amic Espinal: He rebut la teva carta, merces per la clau y per lo del taller ya ens veurem qualsevol dia a Barcelona ó es que vas á fora? Ja m'escriurás si t'en vas donantme la teva adressa. Trevallo forsa encare que no estic gens satisfet de lo que faig; passo una mala temporada, estic molt desorientat i em costará molt agafar cami; l'altre dia vaig rebrer carta d'en Ricart que es veu qu'está com el peix á l'aygua a la masia. Referent á lo dels tubos si es que els tinc que demanar yo directament ó els demanas tu y ab quina forma vau quedar per fer el pago; no sé el temps qu'estarè aqui dalt encare puc anar á mar sovint; penso fer unes quantes teles mes y marxar a la costa. 

Una bona encaixada 

Mercadé