ref: mercade-1921-7

imagen carta

Llafranc 13/08/1921

Dissapte 13 d'Agost. 

Amic Espinal 

Rebuda la teva carta. Se lo qu'em preguntas de Llafranc, a mi em sembla que t'agradaria encare que no hi [ha] molt lo que diriem paisatje d'esquena à mar, es bastant lluny y [hi] han com á paisatje coses grosses; aqui á Llafranc es pot pintar, sense ser marines coses molt aprofitables y estaria forsa content que os decidissiu á venir. Si es per pocs dies no os podreu quedar á Llafranc mateix per que no hi ha ni fonda ni hostal aixis es que tindriau que viurer á Calella qu'es a uns 10 minuts escasos. Per mes temps valdria la pena de llogar una petita casa amoblada y buscar una dona per fer llits y netejar. Yo tinc la familia aqui y no os puc oferir puesto per la sencilla rahó de que no en tindriem prou. El viatge es fa ab tren fins á Flassá ahon't s'agafa un tren de via estreta que et durá fins á Palafrugell. de Palafrugell fins á Llafranc ab tartana uns 15 minuts. hi ha un tren que surt de Barcelona à les 5 del mati y s'arriba aqui a l'hora le dinar. Hi ha un tren à la tarde y s'arriba a 1/2 de 9 á Palafrugell ahont casi tindriau que fer nit si es que no teniu casa encare. Res digam quines intencions portas y ya sabs qu'estic a la teva disposició fins si m'avisas vindria a Palafrugell à rebret y et seria mes facil orientarte 

Una bona encaixada 

Mercadé