MARIAN ESPINAL

[Pintor i col·leccionista]

EPISTOLARI (1915 -1965)

#cartas on es cita a Rameau


data referència transcripció referències
carta ref.espinal-1921-18
Espinal, Marian
Paris
07/04/1921
espinal-1921-18

M. Espinal a pares i germanes

Estimats pares i germanes, acabo de rebrer 1500 pts en valors declarats. Aquelles dugues centes encar no les he rebudes i haureu de reclamar-les. Dilluns, com vos vaig escriurer, ja tindré taller. Ja ho espero com candeletes, ja que tinc unes cuantes coses al magí que poden fer molt bonic. ¿Com està la torra? ¿Fa bonic o què? L'altre dia vaig anar a l'Opera a veurer Castor et Polux de Rameau que sembla talment que't  trovis al cel. Continuen les exposicions interessants. Passo la vida al museu. Ara n'hi ha tres més d'overts, d'art extrem oriental ¡Com hi apreng!... Suposo esteu bons tots. Vos remercio les pts i suposo me'n enviareu més aviat per a evitar el quedar-me en sense com m'acaba de passar.

Rebeu forta abraçada de vostre

Mariàn Antón

altres referències:

Rameau