MARIAN ESPINAL

[Pintor i col·leccionista]

EPISTOLARI (1915 -1965)

#cartas on es cita a Les Arts i els Artistes


data referència transcripció referències
carta ref.sisquella-1930-5
Sisquella, Alfred
Sitges
27/11/1930
sisquella-1930-5

Alfred Sisquella a M. Espinal

Amic Espinal:

Vaig veurer fa temps a en Badrinas i va dirme que pintaves tan.

Creia que ens veuriem a les Arts i Artistes". Com estás? Y la teva dona? Jo he passat un istiu molt dolent i la quiebra va ésser inevitable. Soc altra vegada a la Sala Parés.

Qui has fet? M'agradaria veure-ho.

Molts records de l'amic

Sisquella

Sitges 27/11/30

noms citats:

Badrinas, Antoni

________________

altres referències:

Les Arts i els Artistes

Sala Parés