MARIAN ESPINAL

[Pintor i col·leccionista]

EPISTOLARI (1915 -1965)

#cartas on es cita a Galeries Laietanes


data referència transcripció referències
carta ref.nogues-1924-3
Nogués, Xavier
10/08/1924 nogues-1924-3

Xavier Nogués a M. Espinal

Amic Espinal;

Quatre ratlles nomes que pera pregarvos que axis que us sigui avinent me feu portar a les Galeries Laietanes la quantitat que destineu pera acabar l obra de companyerisme comensada.

Comptant just amb 100 pessetes que enviessiu ja n hi hauria prou, pero si us ve be 200 millor doncs teniu conexement de la intencio nostra que es la vostra matexa, de donar 5 o 6 centes pessetes a la vidua despres d haver pagat tots els gastos. Jo he procurat que aquexos fossin modestos pero axis i tot puja una pila.

La vidua Salvat está agraidissima pel ajut dels amics. Per la meva part perdoneu les molesties rebudes i us envia una abrassada afectuosa vostre

X Nogués

10 agost 1924

noms citats:

Salvat Papasseit, Joan

________________

altres referències:

Galeries Laietanes

carta ref.nogues-1927-1
Nogués, Xavier
01/04/1927
(data estimada)
nogues-1927-1

Xavier Nogués a M. Espinal

Amic Espinal:

L'altre dia, admirant la vostra pintura de l'exposició, en Miquel Utrillo* me va encarregar que vos digues que vos en oferia 1000 pessetes. Com que no us he vist cap mes dia per les Galeries Laietanes vos escric. Aprofito aquesta ocasió per saludarvos i rebeu la meva sincera felicitació

Vostre

X Nogués


Nota:

* Miquel Utrillo i Morlius (Barcelona, 1862 - Sitges,1934) fou un enginyer, pintor, decorador, crític d'art i promotor artístic. Va formar part, amb Santiago Rusiñol i Ramon Casas, del nucli més representatiu del modernisme pictòric a Catalunya. La pintura d’Espinal a la qual Nogués es refereix i que reproduïm més avall, fou adquirida finalment per Utrillo, tot i que un temps després passaria a mans del col·leccionista Lluís Plandiura. La peça formà part del llegat de Plandiura als museus d'art de Barcelona i actualment es conserva al MNAC.

(C) Museu Nacional d'Art de Catalunya, 2020

© Museu Nacional d'Art de Catalunya, 2020

noms citats:

Utrillo, Miquel

________________

altres referències:

Galeries Laietanes