MARIAN ESPINAL

[Pintor i col·leccionista]

EPISTOLARI (1915 -1965)

#cartes en les quals Ricart és citat.

data referència transcripció referències
carta ref.llorens-artigas-1918-1
Llorens Artigas, Josep
31/05/1918 llorens-artigas-1918-1

J. Llorens Artigas a M. Espinal

Volgut amic: Rebudes les teves postals. La primera no va esser contestada perque no portava l'adressa. A La Veu va sortir una nota que portava la teva entrada a la "Courbet". Despres vaig  dedicar un dilluns a la escultura de l'exposició, el proper dilluns dia 7 parlaré d'en Delaunay;* a La Publi no crec que l'Apa parli de l'exposició, mes aviat en parlarà de del Vell i Nou, ja estaré al aguait. En Sandiumenge, l'última nit que vaig veuret a tu, li va saber greu que no t'hagues presentat; el teu paisatge li agrada molt, va demanar el preu per a un seu parent, el diumenge al matí els individus de la Courbet et buscaven per a cel·lebrar la teva entrada amb una mica de platxeri. Queda ajornat per a quan tornis. La (...) va endavant jo ajudo a retallar les plantilles per a enllestir aviat. En Ricart es a Valencia, en Miró aviat guillarà, solament els misers com jo restarem a ciutat en "cumplimiento" del deber.

Afectuosament

J LLorens


Josep Llorens i Artigas (Barcelona, 1892 - 1980) fou un ceramista i crític d’art. La seva ceràmica es mostra despullada de tot ornament i presta una atenció especial a la forma i la textura. Col·laborà amb Dufy, Marquet, Braque i molt especialment amb el seu amic Joan Miró. Va ser professor de l'Escola Massana i va publicar diferents llibres.

* Robert Delaunay (París, 1885 - Montpellier, 1941) fou un pintor avantguardista. Juntament amb la seva dona, Sonia Delaunay, va impulsar l'orfisme, un nou corrent derivat del cubisme en el qual el monocromatisme i les formes geomètriques van ser substituïts pels colors brillants i les figures circulars. L'orfisme fou també qualificat com a cubisme abstracte o rayonnisme.

noms citats:

Elias, Feliu

Miró, Joan

Ricart, EC

________________

altres referències:

Delaunay, Robert

La Publicitat

La Veu

Vell i Nou

carta ref.espinal-1919-11
Espinal, Marian
Paris
31/10/1919
espinal-1919-11

M. Espinal a pares i germanes

París 31-10-1919

Estimats pares i gemanes:

Segurament dintre pocs dies vindrán a París tres amics meus pintors de Barcelona: en Ricart, en [Joan] Miró i en Santmartí. Avans els he dit que passessin per casa per si volieu res per a mi. Tingueu-me preparat: mitja dotzena mes de mocadors. Els pitets no els necessitaré puig quant el fred apreti me posare una camiseta de mig temps i a sobre un altre d'ivern. Com sigui que aqui a Paris la roba s'embruta horrorosament, en lloc de demananar-vos un parell de camises blanques prefereixo me'n feu fer un altre igual a aquelles dugues que me feren darrerament a can Vehils. Segurament encar tenen les mides. Es veritat que resultaren cares pro aqui Paris una camisa bona val 30 fr o mes. També me convé aquella bufanda petita de llana que hi ha per casa i aquells botins grisos. Un parell d'agulles de cosir i rodets blanc i negre de fil ben fort, puig me sembla que no'm tocará altre remei que cusir-me jo mateix la roba. Una pinta espessa i un'altre que no ho sigui. (...)

De tot aixó me feu dos paquets que resultin ben petits i quant passin a visitar-vos els aludits amics, els ho doneu. Podeu afegir-hi 1000 pts si voleu.

Com vos vareig dir gracies a les gestions dels Mrs Plumet, Mme C. Artaud Bravais, Dame de France, m'acullirá com a pensionari des del 15 del proxim mes. Dita senyora te un fill de la meva edad que me'l presentá. Esta encar movilitzat i partirá en breu per le colonies. Vareig donar-li 100 fr. per endevant per a que no dubtés de la meva paraula i me'n feu un rebut. ¿Vos sembla bé tot aixo? Sol hi ha un altre pensionari que es aquell Doctor [Guerin] amic dels Srs. Plumet. Me sembla hi estaré bé. L'adressa es 14 Rue le Sueur, XVI arr. entre l'Avinguda de la Grande Armée i l'Avinguda del Bosc a Bolonia.

Ahir vareig anar a un concert de la sala Gaveau. Tocaren Cesar Franck i Beethoven. Entre altres coses d'aquets autors donaren precisament la sonata que'm dedicaren com a despedida els amics Net i Toldrà.* Aclucant els ulls evocava aquel vespre gai. Demà en la mateixa sala donen altre concert dedicat als morts, tot Beethoven. Ja tinc l'entrada. 

He anat ja dugues vegades a la Comedie Francaise i un altre al Gimnàs. No perxó deixo d'anar cada dia al museu.

Ahir vareig rebrer lletra de l'Abundia. No passeu ansia encar que no vos ecrigui tant sovint com al principi. Sense tener coses importants per a dir-vos ¿perque fer-ho? 

El Sr Plumet me digue que en cas de que algun amic del papà vingues a Paris dintre pocs dies que m'ho escriviu puig té una escopeta (plegada i envalada) detinguda a casa un seu amic de Cervere, que al passar per dit poble podria recollir-la i portarme-la i jo li entregaria.

¿Com estan els mobles que fa aquell evanista? S'hi ha de passar cada dia i controlar la feina que hi fa. 

Espero que quant el papá haurá acabat les mostres s'arribará per aqui dalt. 

Suposo que la mamá no's permet el luxe d'estar malalta, sols li concedeixo al luxe de gastar auto electric.**

Recorts per a les virtuds, Clotilde i Margarita.

Vosaltres rebeu fort abraç de 

vostre 

Marian


* Eduard Toldrà i Soler (Vilanova i la Geltrú, 1895 - Barcelona, 1962) fou un violinista, eminent compositor i director d'orquestra. Acompanyat per Blai Net, Toldrà també va tocar el violí durant el convit de noces de Marian Espinal i Maria Vancells, que va tenir lloc el maig de 1923 al jardí de la casa que els pares del pintor tenien a Cerdanyola.

** Atès que a la mare d'Espinal li resultava irritant viatjar en cotxes amb motor d'explosió a causa del soroll que feien, el seu marit va trobar la solució adquirint un automòbil elèctric. Desconeixem la marca i el model, però en tot cas no seria impossible que el vehicle fos un Milburn Electric de 1918 com el que reproduïm.

noms citats:

Miró, Joan

Net, Blai

Ricart, EC

Santmartí, Pere

Toldrà, Eduard

________________

altres referències:

Franck, Cesar

Beethoven

carta ref.miro-1919-1
Miró, Joan
Barcelona
07/11/1919
miro-1919-1

Joan Miró a M. Espinal

Amic Espinal: Estic molt content d'haver rebut noves teves. En Ricart suposo vindrà a veure't aviat. Ara es [a] Castelló a ser padrí d'una nebodeta seva, al retornar suposo les empendrà cap a Paris. Engresca'l i dona-li coratge. Jo estic amb tractes amb uns senyors que'm volen organitzar una exposició meva a Paris per aquesta temporada. Son gent molt relacionada a Paris. Tan aviat com sàpiga la data de la meva exposició decidiré el dia de veni-m'en a la Q. d'Orsay. Quan sàpiga a les galeries a on dec exposar i detalls d'aixó ja te n'enteraré. Esperant amb dalit el moment de reveure't a França, ben aviat. T'estreny la mà ton bon amic

J. Miró

Barna,

7-Nobre. 1919

Text invertit*:

amb la vida ja he gastat 1000 fr aquest mes i no he fet res. Obiols ara avans en Millàs. Els primers numeros no feien massa bonic. Tot es capelleta, 60 fr per lliçó, ja n'havia vist en una revista d'art americana i a can Guillaume. Si vols els passaré a veure amb en Durán (...) al seu taller puig en D té ganes de parlar de V à la Publi ¿quin dia? aixís l'hi escriure

records a l'Humbert.


Joan Miró i Ferrà (Barcelona 1893 - Palma de Mallorca, 1983) va ser un pintor, escultor, gravador, ceramista i un dels màxims representants del surrealisme.

* El text invertit es podria tractar d’un esborrany. Sorprèn, però, que Miró parli de francs en dues ocasions, ja que el 7 de novembre de 1919 el pintor encara no havia posat els peus a França.

   

noms citats:

Duran

Humbert, Manuel

Millàs-Raurell, Josep Ma

Obiols, Josep

Ricart, EC

________________

altres referències:

La Publicidad

carta ref.llorens-artigas-1919-1
Llorens Artigas, Josep
Barcelona
15/12/1919
(data estimada)
llorens-artigas-1919-1

J. Llorens Artigas a M. Espinal

Amic Espinal 

Perdó si vaig guillar precipitadament pro noi se m'havien acabat els calés en sec, tant que des de Paris a Barcelona vaig fer el viatge sense menjar res puig un franc que tenia va servir-me per a beure cervesa a Toulouse. 

Qualsevol dia passaré a fer una visita a casa teva a darlos-hi bones noves de tú,

D'arrivada he agafat un fort mal de cap, es veu que'm prova mes el clima de Paris que el de casa, aqui continua el lock-aut, i el malestar, no se pas com acabarà, pel que pugui esser aprofito el temps per aqui que fa de bon aprofitar i pensa que un deure de ciutadania t'imposa enviar a la nostre exposicio de Primavera puig despres vindran els quadres a Paris per a que els indigenes veigin de que a câ nostra hi ha gent que ho fa be que no tot es bohemia com alguns representants de Catalunya a Paris 

De Paris lo millor es la ciutat i els parisencs (parisenques incluin naturalment) car el demes te poca importancia tant aqui a Paris com a ca nostra. 

Be plego, perque t'he ben marejat a veure si arreplegare la gripe ara que torna a esser de moda 

No he vist encar en Miró ni en Ricart, el primer ha vingut a casa pro no m'hi ha trovat 

Afectuosament

Llorens Artigas

noms citats:

Miró, Joan

Ricart, EC

________________

altres referències:

 Lock-out

carta ref.espinal-1920-13
Espinal, Marian
Paris
14/02/1920
espinal-1920-13

M. Espinal a pares i germanes

Paris 14 Febrer 1920 

Estimats pares i germanes: 

Ahir vaig rebrer lletra de l'Abundia i veig que aneu seguint bé. 

Jo també continuu bé pro com sigui que darrerament se m'han acentuat aquelles taques o volves que al mirar obgectes clars em surten de l'ull esquerra, vaig explicar-ho l'altre día a taula i el doctor me digué que calía cuidar-ho aixó perque'm podría portar no bones consequencies.

Avui la Madame m'ha instigat a que anés a casa el doctor a pendre una consultació i vet aqui que hi soc anat i m'ha examinat els ulls i sobre tot en l'ull esquerra m'ha trovat petits globuls de sang a la nineta. Tot aixó ha dit que era degut a que he passat periodes de grand fluixetat i que mentres tot el meu cos ha guanyant de nou força, els ulls es queden a on estaven, vull dir que no participen del renfortiment general. Li he explicat lo molt que'm convindria curarme'n doncs que aixó em priva de trevallar i sobretot de dibuixar sobre paper blanc. Diu que'm curaré pro que no cal exigir-me massa trevall i que a lo que anirà es a reforçar-me i a curar-me la despepcia al mateix temps que'm medicarà pels ulls. Ja es un doctor que hi tinc tota la confiança i aixo de menjar plegats hi farà molt ja que'm vigilarà l'alimentació.

Tots els meus desitjos son de tornar a casa més bo del que no estaba a fi de (tenin bon taller) poguer trevallar més seguidament i en fi pel goig de disfrutar de la vida, amén d'estar més contents tots plegats. 

Espero an en Ricart, que es un bon amic. A veurer si a l'ultim s'ha dicidit a venir a Paris. No se que li podrieu donar perque m'ho portés… no'm  falta res... 

En Net es diverteix amb mi. Cada dia vaig al Quai d'Orsay i mai arriba el interfecte que m'anuncia i em prega que l'anés a rebrer en ses darreres lletres.

No fa massa fred. Com el de Barcelona. 

Demés aixó meu no vos alarmi ja que fa potser ja cinc o sis anys que ho arrosego i si no tot part penso deixar-ho a Paris. 

El doctor diu que coneix mol bé aquesta cosa i que'n va fer diferents estudis.

Quant vindrà el papà?  Espero vindrà amb l'Abundia i aixis podrem anar a Londres 

Entre tant vos abraça vostre

Marian

noms citats:

Net, Blai

Ricart, EC

carta ref.espinal-1920-14
Espinal, Marian
Paris
16/02/1920
espinal-1920-14

M. Espinal a pares i germanes

Paris 16 Febrer 1920

Estimats pares i germanes: 

Vos participo que ha arribat a Paris en Joàn Gibert Camins, músic. Hi ve a estudiar per molt temps. Ara si que farem de la bona música. 

També he rebut letra d'en Ricart dient-me que divendres arriba. També una postal d'en Miró assabentan-me que a finals de mes encaixarem. 

Amb en Togores i l'Humbert farem una colla de catalans quiscun trevallant per la seva deria que fara bo de veurer. O i escullits puig que heu de sapiguer que aqui n'hi ha d'altres de catalans, pro sabeu, d'aquells de la "boemia" i poc ens hi fem. 

Amb en Gibert també ha arribat el distingit pintor, català també, en Mercadé, no el joier. Es dels nostres. 

En Miró diu que vos vindrà a veurer per a si voleu res.

Vet-aqui que estaba entusiasmat per a comprar-me una moto per aquest istiu que ve, puig que la necessitaré per Serdanyola des d'on podria anar a pintar el precios paisatge de Talga o l'esglesia i paisatges de St Cugat. Aprofitant el cami –em deia– amb 500 pts que'm té la mamà faràn 1200 fr més 700 del quadro del Fornells son 1900. pro he demanat catalegs de preus a varies cases i vet-aqui que la més barata val 3.500 frs equivalent a 1500 pts es una magnifica Peugeot de 3 caballs; puig pro noi no arribaría a la suma puig que sols tinc 1900 frs i amb lo que'm deu el Fornells a 2100.

El Dr de Guerin diu que'm faria molt bé un artefacte aixis puig que'm ranfortiría i inclús em faria més valent i que fins influeix en el caràcter fent-lo devenir ferm i que dels meus ulls se'n anirien més depressa les pampallugues. Això –diu– espero dir-ho al vostre pare quant vingui i que el doctor que vos recomanà que perque [jo] era nervios no'm convenien estros d'aquesta mena, diu que no es fácil que arribi a eminencia i que dat lo covart que soc que no hi ha por de que corri massa ni de que m'hi trenqui el cap.

Jo estic una mica costipat de nas, espero passarà aviat i (en cas de que'm suvencioneu per la moto) estic disposat a deixar-me fer l'operació al nas, pro aqui París. 

Bé, molts records a tothom que pregunti per mi. 

Estic veient que lo d'Espanya s'embrolla molt. El doctor espera que el papà vingui per a donar-li qualque consell. Suposo esteu bé com vos desit-jo. 

Rebeu una abraçada de voste fill i germà 

Marián

noms citats:

Gibert, Joan

Humbert, Manuel

Mercadé, Lluís

Miró, Joan

Ricart, EC

Togores, Josep de

carta ref.llorens-artigas-1920-1
Llorens Artigas, Josep
Barcelona
20/02/1920
(data estimada)
llorens-artigas-1920-1

J. Llorens Artigas a M. Espinal

Benvolgut amic:

Rebuda la teva del 19 amb gran alegria; un dia d'aquest arrivarà en Ricart a Paris; en Miró prepara la maleta i segons diu en Dalmau li prepara una exposicio a can Leonel Rosenberg o a can Druet.

Ben content dels teus afers femenins en els quals et desitjo tota mena de prosperitats i cap ensopegada ni moral ni material.

Tambe es una bona nova lo del quadre dels bosc de Boulogne.

Segurament aviat haure de pujar a Paris per afer allavors com que hi vindré de ric tindrem ocasió de "depenser" qualques francs.

Veig no'm dius res dels de câ teva, jo dilluns els aniré a veurer i els parlaré de lo que pintes etc etc, per a ferlos contents.

El sr. Galí* m'encomana es faci el seguent encarrec per si'et ve be el fer-ho. Es compar a can Lefranc rue Valois 18. el seguents colors:

Blanc d'argent / nº13 / 2 tubos

Vert émerande / nº6 / 2 tubos

Cadmium orange foncé / nº6 / 2 tubos

Blau cobalt / nº6 / 2 tubos

Ocre rouge  / nº10 / 1 tubo

Ocre jaume / nº10 / 1 tubo

Terre verte naturel  / nº6 / 1 tubo

Sienne brulée  / nº10 / 1 tubo

Rouge indien  / nº10 / 1 tubo

Rouge venise  / nº10 / 1 tubo

Rouge anglais  / nº10 / 1 tubo

Violet cobalt / nº10 / 1 tubo

Carmin garance  / nº6 / 1 tubo

Jaune de Mars  / nº10 / 1 tubo

Noir ol pêche / nº10 / 1 tubo

Primer si de cas pots mirar quant val i ens ho dius que t'enviariem els francs inmediatament. 

No't descuidis d'enviar-me el cataleg dels independents.

Ja saps que ets de les Arts i els Artistes?

Segurament ja t'escriuran, car els "courbet" han sigut acceptats en bloc a les Arts i els Artistes, en fi tot el que pasi aqui ja t'ho aniré dient sense que m'hagis de contestar puig em faig carreg del que es viure a Paris.

Be plego perque es tard.

Visca la pintura i força salut i anims per a disfrutar-la

Teu affm

Llorens


* Francesc d'Assís Galí i Fabra (Barcelona, 1880 - 1965) fou un pintor i pedagog. Fundà a Barcelona l'Escola d'Art Galí, en la qual es van formar, entre altres artistes, Joan Miró, Lola Anglada, Josep Llorens Artigas i Marian Espinal. La seva pintura va anar evolucionant del modernisme al noucentisme. Els seus treballs més destacats són els frescos de l'edifici de Correus de Barcelona (1928) i els de la cúpula del Palau Nacional de Montjuïc (1929).

noms citats:

Dalmau, Josep

Galí, Francesc

Miró, Joan

Ricart, EC

________________

altres referències:

Associació Courbet

Les Arts i els Artistes

carta ref.llorens-artigas-1920-2
Llorens Artigas, Josep
Barcelona
25/02/1920
(data estimada)
llorens-artigas-1920-2

J. Llorens Artigas a M. Espinal

Amic Espinal: 

Molt agrahit pel servei que m'has fet enviant els colors no l'hi enviat l'import perque el meu cunyat i ma germana el dilluns dia 1er de mars surten cap a Paris ont arrivaran el dia 2, seran a la mateixa fonda meva (...) crec hi viu en Ricart i tambe hi trovaras aquella data a n'e Miró, ves a saludar al men cunyat que't pagarà el compte d'en Galí; i per si hagues sortit ja ho deixarà a nom teu en un sobre.

Repetesc mil mercés per l'atencio.

Ha vingut en Canals a Paris i ha gestionat una sala pels catalans que exposin amb l'Ajuntament i li ha sigut concedit pel President Mr Jourdain, amb això conve que li' escrivis segurament ja t' deuen haver comunicat que ets nou de les Arts i els Artistes, per tant seras ben colocat i en bona companyia, 

Tinc el sentiment de comunicarte la mort de l'amic Vilàs, en el vapor Legazpi abans d'arribar a Manila atacat per la grippe, si veus an en Ricart pots communicarli aquesta trista nova.

Be plego per a que aquesta t'arribi a temps. digas an è Fabia i a tots els amics que un dia d'aquests els hi escriuré i tu disposa de ton affm.

Llorens i Artigas

noms citats:

Canals

Galí, Francesc

Miró, Joan

Ricart, EC

Vilàs

________________

altres referències:

Les Arts i els Artistes

carta ref.millas-raurell-1920-1
Millàs-Raurell, Josep Mª
25/02/1920 millas-raurell-1920-1

J.M. Millàs Raurell a M. Espinal

MANCOMUNITAT DE CATALUNYA

Car amic Espinal,

Em permetràs que et parli de «tu», perquè no sabria fer amb la teva gràcia la barreja de tractaments que et fas en cada lletra. Aixo dit, heus-aquí:

Perdona’m el que no t’hagi respost abans. Quan vaig tornar de París, vaig posar-me immediatament malalt atacat de una gripe española que em feu purgar la virtut de ser separatista. Després he tingut mandra, molta mandra. Al meu amic Queralt, de Roma, al qual et vaig presentar, fa poc que li he escrit. I no és que estigui submergit en un dolç Nirvana, no, però el gènere epistolar «no em tira». Tu ja sabràs perdonar-me perquè també pateixes, em sembla, d’aquesta malura.

Perdona que deixés escapar uns mots a propòsit de la teva consternació pel silenci de la «teva»: no hi va haver, pots creure, cap mena de ganes de molestar, ni tampoc per part de la Rafela Benet; va ésser tan sols una mica d'indiscreció... però jo no creia en la de la Rafela Benet. De totes maneres jo crec que no ha estat perdut.

París m’ha deixat un dolç regust i unes ganes folles de tornar-lo a gustar. Potser arrangi alguna cosa i torni abans de l’estiu; aleshores podré visitar el Louvre amb detenció i anar al Luxemburg.

Digues a en Ricart (o no li diguis res, que jo t’inclouré una lletra per ell) que jo em reconec culpable, però que no pot en cap moment exagerar la seva indignació perquè no hi ha pecat, car no hi ha hagut malícia. Tinc la desgràcia que quan m’encarreguen una cosa, passen els dies i la cosa no es fa si no m’empenyen a fer-la. En Ricart era a Vilanova, m’havia encarregat de recollir-li uns boixos, que li fes fer una lletra de recomanació per a un editor de París, i li dones tres exemplars del nostre llibre. Jo vaig enviar a en Ràfols, els boixos i esperava la liquidació del llibrer Domenech per a demanar-li els exemplars que volia en Ricart, dels que té en dipòsit, perquè els que jo vaig reservar-me son ja esgotats. Com veus, no hi ha sinó una manca de memòria. Ell volia protestar sols de la meva negligència tot dir mal de la meva memòria, no de la meva conducta amb tots i tothom diàfana i honrada. A en Ricart li passarà perquè és un gran xicot a qui jo estimo molt, i li passarà quan comprengui que no ha estat la meva actitut cap manca d’amistat, sinó una conseqüència de la meva negligència crònica. Fes-me la mercè d’entregar-li la lletra que t’incloc.

T’adjunto també els francs que vaig manllevar-te. Thanks!

Escolta: si jo t’enviés els diners, voldries comprar-me coses? Sobretot voldria uns llibres anglesos que ja et diria i una reproducció grossa, ben grossa, no acolorida (a no ser que fos molt ben feta) de la Primavera de Ghirlandaio. Si la trobessis no esperis pas que t’escrigui; envia-la dins d’un tub de cartró a la fi que no es doblegui. En quant al tamany, seria bo que tingués dos pams d’alt, p.e. Mercès. Tot seguit t’enviaria els francs.

T’envio el meu llibre Primers per correu apart. En Salvat-Papasseit, que ve a París i arribarà dimarts amb l’exprés, et portarà el Terramar que demanaves.

Espero que ara hauré pagat un deure d’amistat, que ja començava a sentir remordiments. Tu, ara, ja pots escriure llarg i no amb targetetes. Com que alguna fa cert goig, si vols, la pots posar dins de la lletra, però no redactis telegrames.

Teu, com sempre, cordialíssim amic, que t’abraça (jo soc així)

Millàs-Raurell

25/II/20


Josep Maria Millàs-Raurell (Barcelona, 1896 - 1971) fou un escriptor, traductor i dramaturg. Va viatjar per Europa amb Carles Riba i va ser alt funcionari de la mancomunitat catalana i de la Generalitat republicana. Al terme de la Guerra Civil es va mantenir allunyat de tota activitat literària.

noms citats:

Benet, Rafael

Ràfols, Josep F.

Ricart, EC

Salvat Papasseit, Joan

________________

altres referències:

Terramar

carta ref.llorens-artigas-1920-3
Llorens Artigas, Josep
Barcelona
15/03/1920
(data estimada)
llorens-artigas-1920-3

J. Llorens Artigas a M. Espinal

Amic Espinal:

El meu cunyat et portava el calés i no va trovar-te a casa teva. Avui m'ha dit te'ls ha enviat. Mil vegades perdó per aquest contratemps que t'han fet tenir aquest diner entretingut.

He escrit an'e Miro, Ricart i Tubau a n'aquet darrer li parlava de l'exposicio pel que fa referencia al escultors Duñars, Vives etc.

Per tu dec dirte que hi ha Temps d'enviar l'obra fins el dia 10 d'abril però el butlleti te d'enviar-se avans del dia 1er. Segurament els de les Arts i els Artistes t'enviaran un butlleti pro per si no ho fessin i tens interés en enviar (que jo t'aconsello ho facis per poc que puguis) l'envio a casa teva i que m'avisin que jo'm cuidaria de tot.   

Al Saló de Tardor vinent segons queda el President i el Vice-President an en R. Canals que vingue oficialment hi haura una sala destinada al comité de l'Exposició d'enguany que hi portara una selecció de les obres exposades separades per entitats que cada una escollirà ella mateixa les obres a enviar aqui a Paris.   

Be plego perque es tart. Escriure aviat referent això, i sense això ja saps les noticies teves sempre son ben rebudes.

Teu i affm

Llorens i Artigas

noms citats:

Canals, Ricard

Dunyac, Josep

Miró, Joan

Ricart, EC

Tubau

Vives, Màrius

________________

altres referències:

Les Arts i els Artistes

Saló de Tardor

carta ref.sisquella-1920-2
Sisquella, Alfred
Barcelona
19/03/1920
sisquella-1920-2

Alfred Sisquella a M. Espinal

Barcelona dia de sant Josep de 1920

Amic Espinal

He rebut la vostra lletra, una postal que hi ha el (...) d'en Manet i amb la data 11 - 3 - 920 – m'agradeu puig em dieu qu heu tingut diversió en la (...) – jo ja faig tots els possibles per divertirme – m'alegro per lo que'm dieu que teniu l'intenció de anar a Londres i Bruxeles – Jo vaig fent – escriviu-me lo mes prompte que us vingui be i dieume quan me'n faria de la vida aqui Paris enteneu per vida el menjar i el dormir, considerant en la pregunta que ja sabeu com sabeu qui soc jo.

Dieu a en Miró que'm digui com li va o com li anat l'exposició i saludeu-lo de part meva i amb en Ricart també – tinc intenssio d'escriurer apart en carta per a enterervos de coses que us agradará enterar-vos.

El vostre admirador i amic que te tantes ganes de veure (...)

Sisquella

noms citats:

Miró, Joan

Ricart, EC

carta ref.miro-1920-2
Miró, Joan
Montroig
01/08/1920
miro-1920-2

Joan Miró a M. Espinal

Amic Espinal: Com va l'estiu? Has començat ja l'arrencada de treball i acabat ja el taller?

Jo treballo molt ara estic acabant una tela important que n'estic molt content. Després d'aquesta ting apunts i dibuixos preparatoris per dos teles molt grosses que ting pensades i que començaré desseguida. Entremitg d'aquestes coses importants faig alguna coseta petita per distreure'm i no fatiga'm.

Cal fer quelcom més de una noteta, fina i lleugera.

Avui he rebut una carta il·lustrada que des de Paris m'envien En Mercadé i l'Humbert. En Mercadé ara deu haver arrivat ja a Barna disposat a passar-hi l'agost; ha trobat una chambre a la rue N. D des Champs que li serveix de taller, que segueix essent molt difícil de trobar. Es una carta molt rigolo, records il·lustrats de rendez-vous, lapins, blondes, chambres (final gloriós). Un dibuix de la Tour Eiffel i de la Gran Roda m'he enternit veient-ho.

Si vas a veure En Ricart estaré molt content de que us arriveu per aquí, escriviu-m'ho i jo us enteraré de la millor manera que us podem arreglar per venir. Amb vosaltres podria venir també Mn. Garriga que es un home molt aixerit. Digali i poseu-se d'acord amb ell. Digali també que jo li escrituré qualsevol día, i que el saludo.

Els meus millors records per la teva familia, i tu disposa de ton afm. amic.

Joan Miró

Mas Miró

Montroig (P. Tarragona)

1 agost 1920

noms citats:

Humbert, Manuel

Mercadé, Lluís

Ricart, EC

 

________________

altres referències:

Garriga, Mn.

carta ref.espinal-1921-3
Espinal, Marian
Paris
14/02/1921
espinal-1921-3

M. Espinal a pares i germanes

Paris 14 Febrer 1921 

Estimats pares i germanes, 

Suposo haureu rebut el meu telegrama i postal de Montauban i altre postal de des Paris en la que vos dic que ja ting Hôtel, que es el de Londres, 27 rue de Tournon. Hem costa 170 frs al mes, més 30 frs la calefacció, que he pagat a la bestreta. Al mateix hotel hi ha un restaurnant que hem serveixen força bé i casolà, bastant acomodo. De totes maneres els apets no'm baixen 7 frs, 7,50 (el dinar i el sopar) i l'esmorzar a 1,50 frs. Es el minimum que es pot gastar aqui al barri llatí i a Montparnasse, per a menjar. Afegiu a tot això els "metros" i trams. L'academia i demés gastos de l'ofici i veureu que amb 17,50 frs, quantitat que resulta de dividir el frs que ting pels díes que falten per a acabar el mes, més dos o tres dies del que vé, deduireu que si no m'envieu un petit reforç no sabré aviat de que fer manegues. El viatge hem costà 208 frs de Cerbère a Paris. A Montauban vaig gastar 50 frs. Al arribar a Paris vaig cambiar 450 pts at Credit Lyonais que van donar-me 850 frs aproximadament. Vaig pagar-ne 300 que en devia a en Miró, més 200 de chambre i em quedaren 380 o 90 frs i ara conteu.

Ahir vaig anar chez Mr Plumet i vaig trovar a la Sra, despres vaig passar tota la tarda al taller d'en Lluis Garriga junt amb en Ricart i Mercader. Avui ja he seguit tots els marxants i exposicions i despres he anat a veurer si trovava en P. Prat chez la Mme Bravais, i no he trovat ni an ell ni an ella. 

Estic mol content de tornar a esser a Paris i veig que no tindré altre solució (un cop llest del soldat) que venir-hi molt sovint o viure-hi 6 mesos l'any.                       

En Togores està triomfant, les seves teles ja son penjades al costat dels grands mestres moderns i que no es queda gens curt. Això anima. 

Bè, fins a un' altre, vos abraça vostre que vos estima

Mariàn-Antòn

noms citats:

Garriga, Lluís

Mercadé, Lluís

Miro, Joan

Prat, Pere

Ricart, EC

Togores, Josep de

carta ref.espinal-1921-5
Espinal, Marian
Paris
19/02/1921
espinal-1921-5

M. Espinal a pares i germanes

Paris 19 Febrer 1921 

Estimats pares i germanes,

Ahir al arribar a l'Hotel vaig trovar la lletra de l'Abundia i no vos vaig escriure desseguit perquè ja era tard pel correu. A la tarde amb en Garriga i el seu auto, en Ricart i jo varem fer una excursió magnifica a 60 kms de Paris passant per St Clou, Versailles etc etc fins arrivar a Monfort l'Amaury, preciosa vileta, i retornant, passant per infinitat de poblets hermosissims, per Dampierre. Res, cinc hores d'esser en ple paradís. Desprès varem sopar plegats i fins a un altre.

–Demés per això de la quinta jo nessecitaría 1000 pts desseguit, doncs em trovo que ja m'obliguent a anar a cal metge del consulat desseguit i més diuent al consulat que ja hi hauría d'haver anat a primers d'any. Ells es pensen naturalment que resideixo sempre a Paris i al consulat no consta que jo ving d'arribari ara per segona vegada sinó que no m'he mogut d'aqui des de l'any passat i que sols he canviat de domicili.

Jo vaig retrassant anar a cal metge fins a tenir els quartos. 

També el Sr Plumet coneix un intim amic del Consul i farà els possibles per a que aquet Sr intercedeixi per mi en lo que'm convingui. Veurèm. 

Ara estic amb engunia fins a veure a on va a parar tot això. El metge ara es veu que no té el poder que tenía avans i encar que ell em dongui per inutil, si la Comissio Mixta de Barcelona els dont la gana em poden dar per util i allavors com que jo soc fora d'Espanya sense el seu permis, resultarà que soc profog i... En fi ja m'espavilaré. Lo que'm manquen son quartos. 

Jo estic força bé i si no fos aixó encar ho estaría més. De quartos per a viurer en ting per fins a fi de mes pro voldria tenir-ne de repuesto. 

Acabo aquesta lletra perqué no fóra a temps al correu, de manera que no vos amoïneu i rebeu fortes abraçades de vostre fill i germà 

Mariàn Antón 

PS/ 

La cortineta per a l'escriptori ja la podeu fer tal com m'escribiu. Està bé. 

Val 

noms citats:

Garriga, Lluís

Ricart, EC

carta ref.espinal-1921-8
Espinal, Marian
Paris
26/02/1921
espinal-1921-8

M. Espinal a pares i germanes

Paris 26 Febrer 1921 

Estimats pares i germanes, 

Quatre mots per a dir-vos que ahir vaig rebrer vostra lletra i que aquet matí he rebut les 500 pessetas. 

Aixis dilliuns o tot lo més tard dimars aniré a casa el metge del Consulat. Suposo que tot anirà bé. Estigueu tranquils. Amb l'amic Mercadé i jo hem pintat una manola per a que jo li ofereixi. Sembla ser que li agraden molt aquets quadros. Amb tot aixó junt amb en Garriga i en Ricart ens fem panxons de riure. El quadro l'hem titulat "Carmencita" i firmat Espinal per en Ricart. ¡Si el veiessiu! Em sembla que dit quadro junt amb les pessetes l'entretindrán de bó de bó.

Acabo de llegir diaris i veig que per aqui baix continuen els atentats i que ha plogut copiosament. Avui aqui fa un dia d'aquells grisos després de 20 dies de sol. 

Jo estic força bé.

Apa adeussiau, fins a que vos pugui encriurer diguent-vos que tot ha anat bé. 

Records pels bons amics.

Vostre

Marián Antón

noms citats:

Garriga, Lluís

Mercadé, Lluís

Ricart, EC

carta ref.espinal-1921-9
Espinal, Marian
Paris
01/03/1921
espinal-1921-9

M. Espinal a pares i germanes

Estimats pares i germanes, ahir vaig rebrer lletra de l'Abundia i de l'Adelaideta junt amb aquell paper del soldat. Acabem d'arribar d'una excursió magnífica. Venim de Rambouillet a 50 Km de Paris. Hem berenat diriem a una masia i hem menjat peres exquisides, mantega i llet riquissima.

Els amics Ricart i en Garriga m'encarreguent recorts

Adeu, vos abraça vostre

Marian

noms citats:

Garriga, Lluis

Ricart, EC

carta ref.espinal-1921-10
Espinal, Marian
Paris
02/03/1921
espinal-1921-10

M. Espinal a pares i germanes

Paris 2 mars 1921 

Estimats pares i germanes, 

Acabo de passar la revisió del soldat i en resulta que ting 5 milimetres meins de perimetre toracic que l'any passat per lo que'l Dr m'ha dit que ja'm podía comptar com a inútil total. De totes maneres caldrà esperar el fallo de Barcelona.

Envieu-me calderilla, doncs les pessetes que vareu enviarme, com podeu comptar, ja no s'en canta ni gall ni gallina i a més dec 200 frs a l'amic Ricart.

El quadro, a més de lo altre, ha agradat molt an aquell senyor. 

No podeu comptar lo alegre i content que estic avui. Està clar, es perqué mes affaires ont ils reussí très bien.

No sé com m'enviareu els quartos tant justos perxò.

Suposo continueu bé de salut com jo mateix. 

Records de Mrs Plumet's. 

Escriviu desseguit que hagin rebut aquesta. 

Ja sabeu vos estima molt

Vostre 

Mariàn Anton

noms citats:

Ricart, EC

carta ref.espinal-1921-13
Espinal, Marian
Paris
14/03/1921
espinal-1921-13

M. Espinal a pares i germanes

Estimats pares i germanes

He rebut vostra lletra del 10 i veig que fins pel Maig no's sabrà el resultat de la meva revisió.

Essent aixis lo millor que podré fer es anar-me'n a passar el mes d'Abril a qualque poblet dels environs de Paris com per exemple el d'aquesta postal i pintar uns quants paissatges. Segurament l'amic Ricart també hi vindrà. Continuo bé de salut

Vostre 

Marian A.

noms citats:

Ricart, EC

carta ref.espinal-1921-20
Espinal, Marian
Paris
16/04/1921
espinal-1921-20

M. Espinal a pares i germanes

Estimats pares i germanes,

Aquest matí he rebut les 200 pts i vos en dono mercès. Per ara em prova força l'estada al nou hostatge i si puc quedarmi-hi dos mesos penso tenir prous teles i dibuixos per a una exposició a París o quan torni a Barna. L'amic Ricart marxa dilluns cap a Madrid. Es aquí present i diu que vos saludi. Fa un temps molt estrany: plou, neva, fa sol. El Luxemburg es un paradís ¡Quins verds! Suposo continueu bé. Records a totes les coneixences.

Adeu, vos abraça vostre

Marián Anton

noms citats:

Ricart, EC

carta ref.mercade-1921-2
Mercadé, Lluís
Barcelona
19/04/1921
mercade-1921-2

Lluís Mercadé a M. Espinal

Posada La Estrella

Palafrugell, 19 Abril 1921

Amigo Espinal:

Estoy en un caraco de posada y como que no se que haser y estoy muy hempreñado para matar el rato te escribo estas cuatro letras desde la muy ilustre Ciudad que vió nacer á Plá

Supongo que estas bien de salud, que trabajas mucho para acreditar aun mas tu fama de hijo de Tarrasa (que te harán un monumento) por poco que bades, y tambien supongo que no estropeas demasiado los muelles del sommier de mi antigua cama, espero que al regresar yo á Paris no lo encontraré demasiado fuera de uso. Que haseis? se va hasiendo? Yo hoy casin ya he tomado una dosena de cafés, uno en el Casino otro en el café de la Plassa, otro en el Sindicat agricol y vinicol, otro en el café Tupinamba y no he tomado mas porque me estaba poniendo nervioso y como aqui en estos pueblos cuando se entra uno no sabe cuando puede marchar, aguanto y pienso en la broma que debeis haser por este Paris Ya debeis haser de las vuestras ya! Saluda a Miró, Sala, Ricart, Garriga, Nenette, a todo los conosidos y tambien á los dueños de la pension. Dirás á Ricart que no le escrivo porque pienso que ya se debe haber marchado à Madrit. Escribeme cosas, y recibe un abraso cariñoso y fraternal de tu amigo que te apresia.

Mercadé

noms citats:

Garriga, Lluís

Miró, Joan

Pla, Josep

Ricart, EC

Sala, Rafael

carta ref.espinal-1921-21
Espinal, Marian
Paris
20/04/1921
espinal-1921-21

M. Espinal a pares i germanes

Estimats pares i germanes,

Jo continuo bé i trevallo tant com puc. Dilluns va arribar el sr Nualart, amb qui vaig sopar i per ell sé que esteu bé G. D. En Ricart ja és a Madrid. Avui suposo haurà arribat a París el gran pintor [Joaquim] Sunyer. Doneu la meva nova adreça an en Puig Gairalt, ja que jo no tinc ni temps d'escriurer.

Records a tothom

Vos abraça vostre

Mariàn Antón

noms citats:

Puig Gairalt, Antoni

Ricart, EC

Sunyer, Joaquim

carta ref.mercade-1921-4
Mercadé, Lluís
Barcelona
10/05/1921
(data estimada)
mercade-1921-4

Lluís Mercadé a M. Espinal

Calonge dissapte. 

Amic Espinal: He rebut la teva carta, merces per la clau y per lo del taller ya ens veurem qualsevol dia a Barcelona ó es que vas á fora? Ja m'escriurás si t'en vas donantme la teva adressa. Trevallo forsa encare que no estic gens satisfet de lo que faig; passo una mala temporada, estic molt desorientat i em costará molt agafar cami; l'altre dia vaig rebrer carta d'en Ricart que es veu qu'está com el peix á l'aygua a la masia. Referent á lo dels tubos si es que els tinc que demanar yo directament ó els demanas tu y ab quina forma vau quedar per fer el pago; no sé el temps qu'estarè aqui dalt encare puc anar á mar sovint; penso fer unes quantes teles mes y marxar a la costa. 

Una bona encaixada 

Mercadé

noms citats:

Ricart, EC

carta ref.mercade-1921-5
Mercadé, Lluís
Calonge
23/05/1921
mercade-1921-5

Lluís Mercadé a M. Espinal

Calonge 23 de maig 1921 

Amic Espinal: He rebut la teva carta, yo estic aqui enterrat y treballo forsa. He tingut fins are mal temps ha plogut casi cada dia i m'he aburrit, com ya t'ho pots pensar. El poble aquet per treballar á mi m'agrada forsa y em sab greu que no sigui aprop de mar que m'hi quedaria fins el retorn à Paris; tinc intencio de buscar pel mes d'agost y septembre un recó aprop de mar -  D'en Ricart n'he rebut una carta are ultimament y em diu qu'está molt ensopit; en Plá també m'en va parlar i diu que no sab lo que li passa. D'el taller, m'estimo mes que no en parlis à n'en Llimona; si ya ho haguessis fet li pots dir qu'el tinc compromes y que no es possible; mes m'estimo qu'el tanquis y aixis yo podre anari quant me vingui bé; si es que marxas el mes que ve, fes lo que vulguis si tu vols pagar el mes el pagas sino ya el pagaré yo es lo mateix. T'agraire que si marxas m'el tanquis bé y em deixis la clau á casa á Barcelona si no t'es massa molestia - avisam avans de marxar que yo pugui escriurer à n'els de la pensió. Ya ens veurem algun dia per aqui. Y d'en Miró que? Encara dura? I l'exposició? 

Reb una bona encaixada 

Mercadé

noms citats:

Llimona, Rafael

Miró, Joan

Pla, Josep

Ricart, EC

carta ref.mercade-1921-6
Mercadé, Lluís
30/05/1921
(data estimada)
mercade-1921-6

Lluís Mercadé a M. Espinal

Llafranc. Dimars

Amic Espinal: t'escric per saludarte y al mateix temps t'envio la meva nova adressa . Fa uns dias que soc a Llafranc qu'encare que no es cap cosa de l'altre mon s'hi pot fer qualque cosa y á mes á mes com hi estic ab els de casa estic forsa bé. He rebut ultimament carta d'en Ricart que sembla que esta mes animat; en Pla es á Palafrugell fent l'indio y yo el faig tot lo que puc per aquestes platges - Ya em faras cinc centims, de lo qu'es la teva vida - Com ha anat la quinta? Ets lliurer ó no? 

Reb una bona encaixada de ton amic 

Mercadé

noms citats:

Pla, Josep

Ricart, EC

carta ref.mercade-1921-8
Mercadé, Lluís
Barcelona
27/09/1921
(data estimada)
mercade-1921-8

Lluís Mercadé a M. Espinal

Barcelona 27. Septembre

Amic Espinal: Soc ya à Barcelona y desitjaria si es qu'ets per aqui fer petar la xerrada algun dia; et tinc que veurer per lo que vas pagar al taller y em dirás si et dec quelcom.

D'en Ricart no en se res: yo penso marxar el 6 o 7 del mes que ve à tot tardar. 

Una bona encaixada 

Mercadé

Rambla Flors 17.

noms citats:

Ricart, EC

carta ref.4-mans-1923-1
Quatre mans
Paris
23/08/1923
4-mans-1923-1

Quatre mans a M. Espinal

La Rotonde - dijous 23 

Dedicada á Espinal

hombre de fama y gran caudal 

Espinalipssis. 

Veus com ens recordem de tu? Continuem rotondejant. Els microbis s'amaguen -per ara- sota una inmaculada capa de blanc "Ripolin" - La concurrencia, tan estrafalaria com vulguis, però un xic mes neta. El cristo* s'ha europeitzat i passa alguna hora de la tarda a fora de La Rotonde. Estem voltats de pintura i de pintaires. En Mercadé cada vegada que demana un café li participen que ha venut un altre quadre. No'ls ven molt car però com que'(...) empalma sovint està molt animat.

Picasso fa quadres repetits i molt regrossos.

En Fabian et saluda.

[Text invertit:]

En Guerin està escrivint una sardana…….. La id. de Guerin

_______________

En Ricart olvida dirvos que el Cristo s'ha europeizat tant que fa de macarró. La seva dona fa el "truc". Pel public estan separats pero li porta pelas d'amagat.

L'amo de La Rotonda te ademés l'Olympia (Després diran que es al Louvre) (Quin Manet!!) Es un petit Espinal

La Torre Eiffel sembla que hagi crescut desde que no podem compararla. 

En Sala s'ens ha casat. Mes sobre el Cristo: s'ha engreixat una mica perque s'ha fotut el gos. Las pussas diuen que van fer la salsa molt bona. 

En Mercadé arruinat. S'ho ha gastat tot en fer arreglar las mollas del sofá (ja veyeu que no es un sofá de duro) 

[Marge lateral dret:]

Signatures de Lluís Garriga, Lluís Mercadé, EC Ricart i Josep Duñach

_______________

[Cara posterior (esquerra):]

[Diferents dibuixos humorístics acompanyats de varies notes.]

[Peu del dibuix del cotxe** al marge superior:]

Aquet dibuix es de l'Ingres sino que no es firmat

[Marge lateral esquerra:]

Hem vist unes sabates que son una ganga

[a la dreta del dibuix de l'home d'esquena:]***

En Sala diu***:

Aixo de que tingui una espatlla mes baixa que l'altra es de tant portar la creu. A veure si en Sala també es decantarà portant la creu…………….matrimonial

[Marge inferior:]

I parlant del Cristo: En Fabian ha exposat aquell Calvari***** als independents.

[Senyalant el dibuix del cap:]******

aviat parlará el francès: fixa't que ja obra l'ull

[Cara posterior (dreta):]

Diferents dibuixos humorístics acompanyats de varies notes.

[Dos terços superiors:]

¡Para que querré la gloria despues de muerto!

sacatrapos Barriga (Ga…..) Coliflor (Paul-Fort) El que hace cacharros (En Sala) El Frias (Othon-Friesz)

la chupanta (la soplanta)

……..una lámpara que te la rosca dechirée  ¡¡El Céspir!! (Shakespeare) Chufita (Foujita) El sofà - El camapè

Mi amigo Jú

Un chato ALABASSETA BIBA MI AMIGO BREAL

J. DUÑACH

[Terç inferior:]

Bon jour amic Espinal, Efectivament en (...) que li enviara lo que voste va encarregar à l'amic Ricart. Doncs que deixi passar la Conferencia perque aixi esta molt conferencial. (...) Ya sap que l'aprecia son affm. amic 

Ynglada*******


Notes:

* Sobrenom amb el qual es refereixen a Fabián de Castro.

** Automòbil de Lluís Garriga que a la carta es veu representat en forma de caricatura.

*** Caricatura de Fabián de Castro.

**** Referent al dibuix.

***** Imatge del Calvari al qual fan esment.

****** Caricatura de Fabián de Castro.

******* Pere Ynglada i Sallent (Santiago de Cuba, 1881 - Barcelona, 1958) fou un dibuixant. Sota el pseudònim Yda fou col·laborador de Papitu i de L'Esquella de la Torratxa. Va residir a París durant trenta anys, ciutat en la qual va freqüentar el pintor Juan Gris i altres artistes. També va tenir relació d'amistat amb Josep Sunyer i Josep Maria Junoy. El subjecte dels seus dibuixos eren principalment escenes urbanes, de cabaret i de circ, però també els animals, en especial els cavalls.

noms citats:

Castro, Fabian de

Duñach, Josep

Espinal, Marian

Foujita

Garriga, Lluís

Guerin

Mercadé, Lluís

Picasso, Pablo

Ricart, EC

Sala, Rafael

Ynglada. Pere

________________

altres referències:

La Rotonde

carta ref.cabot-1927-1
Cabot, Just
Barcelona
21/03/1927
cabot-1927-1

Just Cabot a M. Espinal

Barcelona, 21 - III - 27

Amic Espinal:

De part d'en Junoy,* tan aviat com puguis, si pot ser demà millor que demà passat, envia'm a la impremta fotos de les teves obres. Dic fotos perquè en Junoy només en vol publicar una, però triada entre algunes. El quadro que a ell li agradaria més de publicar és l'interior amb les teves dona i germana.**

Això és el que corre més pressa, ja que els gravats necessiten dies per assecar-se i la revista fa de mal enquadernar si encara són molls.

Igualment m'ha encarit que et demanés ninotets per a peus de pàgina,*** com els d'En Sunyer i en Ricart que hauràs vist.

Em posaràs als peus de la teva senyora (fórmula Pujols).

Ton afm.

Just Cabot

A la nit veuré el Viladomat a l'Or del Rhin


* Josep Maria Junoy i Muns (Barcelona, 1887 - 1955) fou un periodista, poeta i dibuixant. Intel·lectual catòlic, va editar les obres de Chesterton traduïdes al català. En el camp literari va ajudar a introduir a Catalunya l'avantguarda europea a través de la revista Trossos, de la qual en va se el director entre 1916 i 1917. Junoy és conegut com a autor del cal·ligrama Oda a Guynemer (1917). Considerat el primer cal·ligrama en llengua catalana, el poema mostra els trets característics de la primera avantguarda a Catalunya, quan la poesia fusionava la forma cubista amb les idees futuristes.

** A propòsit de l'exposició d'Espinal a la Sala Parés, Cabot va escriure una ressenya a La Nova Revista del mes d'abril de 1927, una versió manuscrita de la qual es pot llegir a la carta cabot-1927-2. Aquell número també va incloure la reproducció del quadre al qual Cabot fa esment i que aquí reproduïm.

*** Dels ninotets per a peus de pàgina, Espinal en va fer amb tota seguretat més d'un. De publicats, però, només hem sabut trobat el que figura a La Nova Revista, Vol. III, núm. 2, p. 23

noms citats:

Junoy, Josep Mª

Pujols, Francesc

Ricart, EC

Sunyer, Joaquim

Viladomat, Josep

________________

altres referències:

La Nova Revista

Wagner

carta ref.barquet-1953-1
Barquet, Nicolau
Vilanova i la G
12/02/1953
barquet-1953-1

Nicolau Barquet a M. Espinal

Estimat senyor Espinal: 

Fa molt temps que no tinc el plaer de saludar a voste personalment i creguim, enyoro sincerament el goig de la seva interessant conversa que obra el miracle de transportar-me de la botiga de cal Román o del menjador de la casa del Dr. Miret, al Paris alegre, despreocupat e intelectual dels artistes, el bohemis, les exposicións pictoriques i els Museus, que voste va viurer intensament i coneix a fons. Quan retornará?. 

Revista va publicar-me el reportatge que vaig parlar-li, en el seu número corresponent al 1 de Gener, o sia, el primer número del nou format. No he anat a Barcelona desde fa molt temps, pero vaig enviar-els-hi un petit article, amb data 24 de Gener, d'anecdotes de "Xenius". Crec que tenen un interés, donc[s] sont inédites, breus i sobre tot, no sont escrites en sentit d'adoració, de genolls devant el gran filosof, sinó vista la seva "kolossal" personalitat -fisica i moralment-, amb ulls humoristics, cosa que sé qu'a de plaurer a voste.*

Si alguna vegada va a la redacció de Revista, tindria l'amabilitat de preguntar la sort qu'a corregut el meu article i donar-hi un cop de má?. 

Recordo una llarga conversa que varem tenir dints el seu cotxe, un vespre que en Román havia tencat l'establiment i voste esperaba a la seva filla Nuria. El tema de la conversa era el nostre comú amic el rellotger Arraut. Doncs be, aquest personatge balzaciá va esser detingut ahir nit. El motiu de l'empressonament ha estat el terrible escandol que va produir pegant una gran palissa a la seva filla i al seu promés. Vosté ja sab la toçuda oposició que feia a aquest projectat enllaç, doncs recordó qu'un dia estava junt amb vosté i en Ricart a la rellotgeria, quant varen entrar aquestes dugues victimes recents de la ira d'aquest pare massa sever, i tots ens varem estranyar de que ni tant sols el nostre amic tornés el saludo a la parella que varen dir "Bona nit" al entrar. 

D'aquella data fins ahir a la nit, la cosa s'havia agreugat considerablement, degut a la persistent lluita interna qu'es mantenia dins aquella malhaurada llar i tambe a la pessima alimentació que el nostre pobre amic tenia. En fi, li dono la noticia perqué es precisament amb vosté la primera persona que he pensat, al rebrer-la jo, al arrivar a l'oficina. 

Li prego sal·ludi a la seva esposa en nom de la meva dona i propi. Guardem un recort deliciós d'aquella tarda de Tardor passada al "Rectoret",** amb música d'armonium i piano, amb la contemplació de totes les riquesses artistiques que voste hi guarda, amb la sensació sedant del bell paisatje que l'entorna i sobretot, amb l'espiritual conversa de vostes dos i la seva filla recent arribada d'una estada a la montanya. 

Rebi una forta estreta de má del seu amic i servidor, 

Nicolau Barquet

Vilanova i Geltrú a 12 de Febrer 1953.


Nicolau Barquet fou un periodista i escriptor vilanoví.

* Molt probablement aquest article seria la primera llavor del llibre Eugenio d'Ors en su ermita de San Cristobal, que seria publicat el 1956

** El Rectoret és una masia, situada al terme municipal de Cunit, que Espinal va adquirir el 1941. Clarament influit per l’obra de Palladio, el pintor transformà el que era un casalot ruïnós del segle XVII en una refinada vil·la neoclàssica. Després de set anys d’obres, la masia i el seu entorn de vinyes, hortes i boscos, esdevindrien el seu refugi i el santuari dels seus ideals noucentistes. Reproduïm una vista exterior de la casa.

 

noms citats:

Ricart, EC

carta ref.prat-1959-1
Prat, Pere
Barcelona
01/09/1959
(data estimada)
prat-1959-1

Pere Prat a M. Espinal

Apreciat amic: 

He de reconèixer tot seguit que soc causant del teu disgust i mereixedor dels teus blasmes. Reconec la meva manca de recels i previsió, la meva innata badoqueria en no saber preveure les dimensions i conseqüències dels meus actes pel fet de no haver posat en ells intencions perverses. Prova d'això és l'haver tramès a en [EC] Ricart el text complert d'aquestes anècdotes: Es de creure que si hagués previst tal cosa no ho hauria pas fet, i anulant-les quedava tot disolt. El sotmetre a la censura i criteri d'en Ricart aquestes anècdotes, justifica els 

meus recels, i el desig d'una revisió autoritzada. 

Com sigui que suposo definitivament resolt el conflicte, amb la supressió de tals textos, em sembla el més convenient tirar-hi terra al damunt, i que mai més no se'n parli. 

Desitjant que la salut de la muller vagi per bon camí, i la teva s'hi mantingui, insisteixo en el meu "mea culpa" en la satisfacció de pensar que aquest incident resti mort i enterrat entre nosaltres tres; tu, en Ricart i un servidor 

Prat

P.E. - He escollit per a les anècdotes d'en Ricart la caricatura executada per Lluís Mercadé.

P. 

C. Valencia 281 1º 1ª

noms citats:

Mercadé, Lluís

Ricart, EC