MARIAN ESPINAL

[Pintor i col·leccionista]

EPISTOLARI (1915 -1965)

#cartes en les quals Puig i Cadafalch és citat.

data referència transcripció referències
carta ref.badrinas-1921-1
Badrinas, Antoni
Terrassa
26/09/1921
badrinas-1921-1

Antoni Badrinas a M. Espinal

Terrassa 26 Septre 1921 

Creu 30

Amic Espinal: Referent a l'assumpte que tractavem l'altre dia Benet-Mallol, t'agraïré em siguis quelcom concret, encare que hagis d'anar a veure a en Mallol i explicarli. He vist casualment al pare den Rafel i m'ha dit te mir d'influir amb en Puig i Cadafalch. Per lo tant a veure si fas una bona obra.

Teu affm amic

Badrinas

noms citats:

Benet, Rafael,

Mallol, Ignasi

Puig i Cadafalch, Josep