MARIAN ESPINAL

[Pintor i col·leccionista]

EPISTOLARI (1915 -1965)

#cartes en les quals Miquel Utrillo és citat.

data referència transcripció referències
carta ref.nogues-1927-1
Nogués, Xavier
01/04/1927
(data estimada)
nogues-1927-1

Xavier Nogués a M. Espinal

Amic Espinal:

L'altre dia, admirant la vostra pintura de l'exposició, en Miquel Utrillo* me va encarregar que vos digues que vos en oferia 1000 pessetes. Com que no us he vist cap mes dia per les Galeries Laietanes vos escric. Aprofito aquesta ocasió per saludarvos i rebeu la meva sincera felicitació

Vostre

X Nogués


* Miquel Utrillo i Morlius (Barcelona, 1862 - Sitges,1934) fou un enginyer, pintor, decorador, crític d'art i promotor artístic. Va formar part, amb Santiago Rusiñol i Ramon Casas, del nucli més representatiu del modernisme pictòric a Catalunya. La pintura d’Espinal a la qual Nogués es refereix i que reproduïm més avall, fou adquirida finalment per Utrillo, tot i que un temps després passaria a mans del col·leccionista Lluís Plandiura. La peça formà part del llegat de Plandiura als museus d'art de Barcelona i actualment es conserva al MNAC.

(C) Museu Nacional d'Art de Catalunya, 2020

© Museu Nacional d'Art de Catalunya, 2020

noms citats:

Utrillo, Miquel

________________

altres referències:

Galeries Laietanes