MARIAN ESPINAL

[Pintor i col·leccionista]

EPISTOLARI (1915 -1965)

#cartes en les quals Josep Obiols és citat.

data referència transcripció referències
carta ref.ricart-1919-1
Ricart, EC
Vilanova
01/11/1919
(data estimada)
ricart-1919-1

E.C. Ricart a M. Espinal

Sr. D. M. A. Espinal 

Benvolgut amic. Vaig rebre le teva lletra: merces pels detalls que em dones. Per en Miró se mes noves teves. 

Jo hauré de retraçar una mica el viatge. Un dia d'aquets marxo a Castelló per a esser padrí de bateijar d'una nevodeta meva. Penso que abans de 1er de desembre no podré sortir d'aqui. I ara, abusant un xic mes de la teva amabilitat, me permeto demanar-te qualque detall mes, ja que fent alguns dies que coneixes París, podràs, sense violentar-te, aconcellar-me. El lligam de la nostra amistat està interumput (no t'esveris) per un nus escorredor terrible: tu ets un xicot ric i jo tot el contrari. Això de que tu paguis 600 fr. al mes de pensió, me te esverat. ¿Pots dir-me si es fàcil trovar dispesa per 4 o 500 fr (mes aviat 400 que no 450) i quan costa une chambre discreta, neta i amb el seu indispensable confort? Perque com pots compendre, jo he de fer-me un relatiu pressupost abans de marxar i tu que ja'm coneixes pots orientar-me dient-me el que em costarà la vida en conjunt. Jo, no tindré una quantitat assignada per cada mes, sino que hauré de destribuir el diner amb que compti. El que mes m'interessa es trovar una cambra neta (encar que sigui reduidissima com la de la dispepsia de l'hivern passat) ¿Quan creus que es necessita per gastos extraordinaris tabac, café, papers i poquets colors? En suma, tu com a bon financier terrassenc podras estudiar un pressupost mes o menys just. No oblidis que estic disposat a passar mes privacions que a Barna. ¿I els Duval? ¿Creus que es poden trovar bars que no siguin perill per la butxaca ni per l'estomac?

Una de les coses que mes me fa decidir d'anar a Paris es el desig de treure partit als boixos. De la pintura com a fi economic, no'm refio. ¿No't sembla que'l meu art del boix es probable que'm solucioni quelcom? El renaixement dels boixos, a França, sembla esser veritat. Aquí es nomes un sentimentalisme de uns missioners com l'Obiols i jo.

Bé, i tu treballes molt o sencillament fas de bon turista? ¡Quin tip de veure museus!

Acabo de veure un parell de dibuixos teus a Terramar*, molt bonics.

Jo vaig esser uns dies a Barcelona pero vaig aburrir-me'n per molt temps. Fa fàtic, tothom està bilios i insoportable. ¡Riute'n de la vida d'art a Barcelona! Una vida artística plena de petities miseries, odis i rancunies no es convenient als que afortunadament encara estem saturats de olor de bosc i primitivisme sanitor. ¡Hi ha que cuidar-se l'esperit i el cos!!

No oblidis que espero el pressupost per a anunciar-te en la meva següent, l'hora i dia d'arribada.

Tu disposa de l'amic que cordialment et saluda

Enric - Cristòfor Ricart

Rambla 86

¿Veus an en Togores? Recorts


E. C. Ricart (Vilanova i la Geltrú, 1893 - 1960) fou un pintor i gravador. Va ser membre de l’Agrupació Courbet i com a artista va excel·lir especiament pels seus gravats al boix. Ricart va mantenir una estreta relació d’amistat amb Espinal durant tota la vida.

* Terramar, any I, núm. 7/8, pp. 3 i 8, Sitges, 31 d’octubre de 1919

noms citats:

Miró, Joan

Obiols, Josep

Togores, Josep de

________________

altres referències:

Terramar

carta ref.miro-1919-1
Miró, Joan
Barcelona
07/11/1919
miro-1919-1

Joan Miró a M. Espinal

Amic Espinal: Estic molt content d'haver rebut noves teves. En Ricart suposo vindrà a veure't aviat. Ara es [a] Castelló a ser padrí d'una nebodeta seva, al retornar suposo les empendrà cap a Paris. Engresca'l i dona-li coratge. Jo estic amb tractes amb uns senyors que'm volen organitzar una exposició meva a Paris per aquesta temporada. Son gent molt relacionada a Paris. Tan aviat com sàpiga la data de la meva exposició decidiré el dia de veni-m'en a la Q. d'Orsay. Quan sàpiga a les galeries a on dec exposar i detalls d'aixó ja te n'enteraré. Esperant amb dalit el moment de reveure't a França, ben aviat. T'estreny la mà ton bon amic

J. Miró

Barna,

7-Nobre. 1919

Text invertit*:

amb la vida ja he gastat 1000 fr aquest mes i no he fet res. Obiols ara avans en Millàs. Els primers numeros no feien massa bonic. Tot es capelleta, 60 fr per lliçó, ja n'havia vist en una revista d'art americana i a can Guillaume. Si vols els passaré a veure amb en Durán (...) al seu taller puig en D té ganes de parlar de V à la Publi ¿quin dia? aixís l'hi escriure

records a l'Humbert.


Joan Miró i Ferrà (Barcelona 1893 - Palma de Mallorca, 1983) va ser un pintor, escultor, gravador, ceramista i un dels màxims representants del surrealisme.

* El text invertit es podria tractar d’un esborrany. Sorprèn, però, que Miró parli de francs en dues ocasions, ja que el 7 de novembre de 1919 el pintor encara no havia posat els peus a França.

   

noms citats:

Duran

Humbert, Manuel

Millàs-Raurell, Josep Ma

Obiols, Josep

Ricart, EC

________________

altres referències:

La Publicidad

carta ref.badrinas-1927-1
Badrinas, Antoni
27/09/1927 badrinas-1927-1

Antoni Badrinas a M. Espinal

27 setembre 1927

Amic Espinal: Tinc les portes del Sr. Salvans llestes i demà les venen a buscar. Ell va venir a veurels a mig enverniçar, pero la mala sort feu que no em trovés a la botiga. He mirat de fer-lo tornar peró ja es a la Barata* i diu que li ve malament. Com l'Obiols necesita pistrincs caldria fer la factura, pero avans he volgut consultar-te per veure si l'espantarem amb lo qu'em surt cuntant només els jornals estrictament 

—jornals de marcater ---- 336,35

—(...) de les portes -------- 78

—fustes, (...) i serres -------75,90

—vernís ------------------65

                                 _________

                                        555,25

Dibuix Obiols                  300

                                  ________

                                        855,25

Digam que et sembla del preu, doncs, si et sembla que li hagués de fer mal efecte, també sabrem perdrehi cuartos. L'Obiols em digué que ho deixava a la meva ma, pero crec que ho val. 

Suposo continueu be, nosaltres guardem un bon recort de l'estada aquí, pero ja tornem a estar junyits.

Recorts a la Maria de part nostra i tu rebels del teu

Badrinas


Badrines va realitzar diferents projectes de mobiliari per a la casa de Francisco Salvans, en els quals Josep Obiols va col·laborar dissenyant marqueteries i altres elements ornamentals.

noms citats:

Obiols, Josep

Salvans, Francisco

carta ref.benet-1933-1
Benet, Rafael
Barcelona
10/06/1933
benet-1933-1

Rafael Benet a M. Espinal

Estimat amic Espinal: 

El nostre comú amic Josep Obiols fa una exposició a Terrassa de les seves obres. Tu coneixes l'Obiols i sabs el que val com a home i com a artista: es de les persones que fa quedar be el gremi. Confidencialment tinc de dirte que passa economicament una mala tongada. Si et fos possible fer [per] ell alguna cosa t'ho agrahiria. Les teves relacions Terrassenques se que esperen per a afavorir al pintor i afavorir-se elles mateixes que tu diguis una sola paraula de recomenació. No dubto que farás els passos que calguin i, per tant, que Deu t'els pagui. 

Pots ben dir que soc un dolent, car mai arriba l'hora de la visita a Serdanyola tantes vegades promesa. La meva parenta Maria, no deu perdonar el nostre aparent oblit. Tu sabs, peró, les coses que tinc de fer d'un cap de dia a l'altre "per a arribar a fi de mes". Presentali les nostres excuses i la renovació de la nostra promesa de visita, visita que hem fixat dintre d'aquest mateix mes.

Saluda doncs de part meva i de la meva dona la teva muller que se, que sortosament, esta millor que temps endarrera. 

Tu reb un abraç del teu amic i parent 

Rafael Benet

Barcelona 10 de juny de 1933 

noms citats:

Obiols, Josep