MARIAN ESPINAL

[Pintor i col·leccionista]

EPISTOLARI (1915 -1965)

#cartes en les quals Joan Gibert és citat.

data referència transcripció referències
carta ref.net-1920-2
Net, Blai
Barcelona
01/02/1920
net-1920-2

Blai Net a M. Espinal

Sr. En Marian A. Espinal. 

Amic caríssim: 

Rebuda la vostra lletra.

Em doneu una nova que m'ha produit gran sorpresa, prô hi fet de detectiu i resulta que En Gibert no tant sols no vé à París sinó que n'hi ha arribat à pensar-hi; decididament En Llorens portava els papers molt mullats.

Y are, soc jo qui vos en prepara una de sorpresa grossa, no vos ho diré, prô si que m'agradaria i vos ho agrahiré que'm feu el favor d'anar el divendres al matí à l'hora que arriba el tren a n'el Quai d'Orsay i veureu visions, en cas de que no las veieu aquestes visions hi torneu el dissabte i llavors serà amb tota seguretat, car la sortida de Barcelona no està encar prou ben resolta. 

Espero que m'escriureu donant-me detalls de tot ço que vos demano i que'm direu la cara que posarà l'interfecte à la seva arrivada; soc curiós dels mes petits detalls.

Mercès per endevant i cregueu amb la sincera ferme amistat de vostre amic que espera tenir-vos à la vora. 

Blai Net 

Bercelona 1-II-20

noms citats:

Gibert Camins, Joan

Llorens Artigas, Josep

carta ref.espinal-1920-14
Espinal, Marian
Paris
16/02/1920
espinal-1920-14

M. Espinal a pares i germanes

Paris 16 Febrer 1920

Estimats pares i germanes: 

Vos participo que ha arribat a Paris en Joàn Gibert Camins, músic. Hi ve a estudiar per molt temps. Ara si que farem de la bona música. 

També he rebut letra d'en Ricart dient-me que divendres arriba. També una postal d'en Miró assabentan-me que a finals de mes encaixarem. 

Amb en Togores i l'Humbert farem una colla de catalans quiscun trevallant per la seva deria que fara bo de veurer. O i escullits puig que heu de sapiguer que aqui n'hi ha d'altres de catalans, pro sabeu, d'aquells de la "boemia" i poc ens hi fem. 

Amb en Gibert també ha arribat el distingit pintor, català també, en Mercadé, no el joier. Es dels nostres. 

En Miró diu que vos vindrà a veurer per a si voleu res.

Vet-aqui que estaba entusiasmat per a comprar-me una moto per aquest istiu que ve, puig que la necessitaré per Serdanyola des d'on podria anar a pintar el precios paisatge de Talga o l'esglesia i paisatges de St Cugat. Aprofitant el cami –em deia– amb 500 pts que'm té la mamà faràn 1200 fr més 700 del quadro del Fornells son 1900. pro he demanat catalegs de preus a varies cases i vet-aqui que la més barata val 3.500 frs equivalent a 1500 pts es una magnifica Peugeot de 3 caballs; puig pro noi no arribaría a la suma puig que sols tinc 1900 frs i amb lo que'm deu el Fornells a 2100.

El Dr de Guerin diu que'm faria molt bé un artefacte aixis puig que'm ranfortiría i inclús em faria més valent i que fins influeix en el caràcter fent-lo devenir ferm i que dels meus ulls se'n anirien més depressa les pampallugues. Això –diu– espero dir-ho al vostre pare quant vingui i que el doctor que vos recomanà que perque [jo] era nervios no'm convenien estros d'aquesta mena, diu que no es fácil que arribi a eminencia i que dat lo covart que soc que no hi ha por de que corri massa ni de que m'hi trenqui el cap.

Jo estic una mica costipat de nas, espero passarà aviat i (en cas de que'm suvencioneu per la moto) estic disposat a deixar-me fer l'operació al nas, pro aqui París. 

Bé, molts records a tothom que pregunti per mi. 

Estic veient que lo d'Espanya s'embrolla molt. El doctor espera que el papà vingui per a donar-li qualque consell. Suposo esteu bé com vos desit-jo. 

Rebeu una abraçada de voste fill i germà 

Marián

noms citats:

Gibert, Joan

Humbert, Manuel

Mercadé, Lluís

Miró, Joan

Ricart, EC

Togores, Josep de

carta ref.espinal-1920-22
Espinal, Marian
Paris
29/03/1920
espinal-1920-22

M. Espinal a pares i germanes

Paris 29 març 1920

Estimats pares i germanes: 

Fa dies no se res de vosaltres i ho atribuieixo a la vaga dels ferrocarrils. Suposo que esteu ben bons com jo, aixís ho desitjo. 

Ahir vaig anar a Chantilly i es cosa maravellosa els jardins de Le Nôtre; el castell i el paisatge amb tanta aigua ho acaben d'ajudar. En fi es excels. Quan el papà i l'Abundia vinguin si tenim temps hi anirem. Es a 48 K de Paris. 

Acabo d'estropellar aquell trajo de color xocolata. Tot l'ivern que'l duc. L'altre que'm vaig fer, com que no ha fet molt fret sols l'he potat de quand en quand. Aixis es que vos agrairía diguessiu el sastre que me'n fes un de mig temps amb les mateixes mides que'm prengué per al d'hivern (l'article que el trii el papà i que no's rebregui.) Altrament aixís que arribaría a Barna em trovaría que m'hauria de posar d'istiu desseguida. 

Els Srs Plumet m'han dit si'els fería res an el papà i l'Abundia portar un paquet que la mare de Mme Plumet que viu a Barna te intenció d'envials-hi. Els hi he dit que al contrari d'enredar-vos el poguer-los-hi fer aquet servei en serien ben contents. Hem quedat que aquet paquet escriuràn que vos l'enviin a domicili. 

Aquets darrers dies només faig que anar als museus. No tinc temps de pintar pro m'estic assimilant l'obra dels mestres saturant-me'n en esperit i nodrint-me'n quasi amb golafrería. 

Digueu an en Nèt que la orquestra millor del món es la del Conservatoire. Aixis ho vàrem convenir amb en Gibert. A part de qualque quadro, es lo que m'ha emocionat més de París.

Esperant rebrer noves vostres

vos abraça

Vostre fill i germà

Marián-Antòn

noms citats:

Gibert, Joan

Net, Blai

carta ref.net-1921-1
Net, Blai
Barcelona
23/02/1921
net-1921-1

Blai Net a M. Espinal

Sr. En 

Marián A. Espinal 

Carissim:

He rebut la vostra tarja i vos en donc moltes mercés. Quedeu perdonat per la manera com vareu fer la vostra guillada, i ja que teniu la meva absolució, vos deman que també me la dongueu à mí, car, com molt be sabeu es condició humana el pecar, i jo he pecat i greument, hè comès un robatori molt gros contrà la vostra propietat pictórica, si be, amb l'atenuant d'estar-ne assebentats els vostres pares i de tenir el consentimiento llur per a cometre el meu rapte. 

Ja us veig, al llegir aixó, tremolar com la fulla al arbre, ja podeu ben Tremolar ja, que vos l'hi fet ben grossa, em deieu sempre que no tenieu res que valgués res, que per aixó no'm donaveu res, que no tenieu temps, que se jo les excuses que'm donaveu, mes al veure aquell be de Dios que teniu á vostra (com diuen els mallorquins) no vaig poder resistir la tentació de cometre el delicte, el vaig insinuá als vostres Pares i al fer-me de contesta que'm quedés el que mes m'agradés, sens pensar-mi em vaig decidir per el de las vacas que pasturen, i si el vegessiu penjat damunt el meu cúa quedarieu convenssut de que hi ha molt de goig i que definitivament ha de quedar en aquest lloc. 

Després de tanta promesa i de no cumplir-se, hi tingut de recorrer a fer correr els dits, i aixó ja sabeu que els pianistes treballem anys i anys per fer-los anar ben lleugers.

Si veieu à n'En Gibert digueu-li de ma part que no m'escrigui tant i saludeulo de part de nosaltres els concertistes, ja us entendrá. 

La passada semana vàrem anar a Tarragona amb en Costa i En Cassadó,* que m'encarregan vos saludi.

I esperant el vostre perdó, i amb salutacions de la meva Esposa, rebeu l'afecte sincer de vostre amic de cor que us estima tant com admira

Blai Net

Barcelona 23 - II - 1921


* Gaspar Cassadó i Moreu (Barcelona,1897 - Madrid, 1966) fou un eminent violoncel·lista i compositor.

noms citats:

Cassadó, Gaspar

Costa, Francesc

Gibert Camins, Joan

carta ref.net-1921-2
Net, Blai
Barcelona
29/03/1921
net-1921-2

Blai Net a M. Espinal

Sr. En 

Marian A Espinal:

Carissim: 

He rebut la vostra esperada carta à son temps, i dic esperada, perque com compendreu molt bé, el rau-rau de la meva conciencia no'm deixava viure amb tranquilitat, i fins que vaig rebre la vostra ansiada absolució no m'ha fugit el malviure que dona tota acció contraria als sentiments i maneras de pensar de tot hom honrat i de "recto proceder".

Per lo tant vos en donc mercés, tant per fer-me Amo (abaix el sindicalisme i visca la burgesia) de la vostra esplendida obra, com també per l'absolució.

I are, vaig a demanar-vos un favor. 

El meu pare vol comprar una ullera de llarga vista, va voltar per tots els optics de Barcelona i no va trobar el que volia; ell te un catálec dels magatzems Saint Etienne (Loire) i el model que segons et catálec de dita casa esta assenyalat amb el nº 4750 A. 

Els detalls d'aquest aparell son: aument 25 vegades, diametro del objectiu 56 mil·limetros, allargada 1 metro, tancada 60 centimetros, i vol gastar-hi com a 100 a 120 ptas. máxim.

¿Ho podeu buscar? ¿Es molt lluny aixó?

Espero que si ho trobeu ho adquirireu i ja'm direu si voleu que vos envii els rals a Paris, o quan vingueu (que suposo que será aviat) ho trobarem, o voleu que'ls dongui al vostre Pare?

Merces anticipades.

(El preu que marca el catálec es de uns 150 francs)

Les Sonatas* van seguint be, demá dono la 6ª sessió per lo tant si tardeu a tornar ja no hi sereu a temps.

Maneu sempre i rebeu junt amb les meves salutacions las de la meva Esposa i les de la M. V. **

Vostre de cer 

Blai Net

Barcelona 29 - III - 1921

Marge lateral esquerra:

Saludeu á n'En Gibert i digueu-li que no m'escrigui tant.


* Blai Net es refereix a les sonates de Beethoven, la integral de les quals va ser interpretada aquella temporada per ell mateix en una sèrie de recitals oferts al Palau de la Música.

** Inicials de Maria Vancells, alumna avançada de Net i futura muller de Marian Espinal

noms citats:

Gibert Camins, Joan

________________

altres referències:

Beethoven

carta ref.espinal-1921-19
Espinal, Marian
Paris
11/04/1921
espinal-1921-19

M. Espinal a pares i germanes

Paris 11 Abril 1921

Estimats pares i germanes, 

Aquesta nit ja la passaré al quarto de la pensió 99 rue de Notre Dame des Champs. 

Espero m'enviareu les 200 pts detingudes, doncs me fan anar malament. Necessito diners per molts encarregs que'm fan des de Barna. 

Jo continuo molt bé. 

Espero lletra de la meva mare que sembla que no's recordi de mi (?)

Llogaré un armonium i me'l portaré al taller per a aprofitar el temps fent bona música amb en Gibert

Apa, adeu ja sabeu que vos estima vostre

Marián-Antòn

noms citats:

Gibert, Joan