MARIAN ESPINAL

[Pintor i col·leccionista]

EPISTOLARI (1915 -1965)

#cartes en les quals Cecilia Malvehy és citat.

data referència transcripció referències
carta ref.sisquella-1934-1
Sisquella, Alfred
Sitges
30/01/1934
sisquella-1934-1

Alfred Sisquella a M. Espinal

Amic Espinal

Com tens la Senyora? 

He anat moltes vegades a Barcelona pro (...) trobarnos.

Em trasllado de casa; a Sitges mateix, Interinament, faré que em volgueu amb vosaltres a Cerdanyola

Recordo que quan tornares de Italia, parlo de bastants anys enrera, vingueres molt entusiasmat de Pietro della Francesca. A mi també és el fragment que m'agradat més. Ja en parlarem

A casa la Sra. Malvehy he tornat a veurer el Retrat que li vares fer. M'agradat més are que 10 anys enrrera. Que es bona senyal. En faig un que no estarà pas tan bé.

Recort a en Viladomat, en Mimò i demés amics

Teu

Sisquella

Sitges 30 I 1934


* Reproduïm el retrat al qual Sisquella fa referència.

noms citats:

Malvehy, Cecília

Mimó, Jaume

Viladomat, Josep