MARIAN ESPINAL

[Pintor i col·leccionista]

EPISTOLARI (1915 -1965)

#cartes en les quals Cassado és citat.

data referència transcripció referències
carta ref.net-1921-1
Net, Blai
Barcelona
23/02/1921
net-1921-1

Blai Net a M. Espinal

Sr. En 

Marián A. Espinal 

Carissim:

He rebut la vostra tarja i vos en donc moltes mercés. Quedeu perdonat per la manera com vareu fer la vostra guillada, i ja que teniu la meva absolució, vos deman que també me la dongueu à mí, car, com molt be sabeu es condició humana el pecar, i jo he pecat i greument, hè comès un robatori molt gros contrà la vostra propietat pictórica, si be, amb l'atenuant d'estar-ne assebentats els vostres pares i de tenir el consentimiento llur per a cometre el meu rapte. 

Ja us veig, al llegir aixó, tremolar com la fulla al arbre, ja podeu ben Tremolar ja, que vos l'hi fet ben grossa, em deieu sempre que no tenieu res que valgués res, que per aixó no'm donaveu res, que no tenieu temps, que se jo les excuses que'm donaveu, mes al veure aquell be de Dios que teniu á vostra (com diuen els mallorquins) no vaig poder resistir la tentació de cometre el delicte, el vaig insinuá als vostres Pares i al fer-me de contesta que'm quedés el que mes m'agradés, sens pensar-mi em vaig decidir per el de las vacas que pasturen, i si el vegessiu penjat damunt el meu cúa quedarieu convenssut de que hi ha molt de goig i que definitivament ha de quedar en aquest lloc. 

Després de tanta promesa i de no cumplir-se, hi tingut de recorrer a fer correr els dits, i aixó ja sabeu que els pianistes treballem anys i anys per fer-los anar ben lleugers.

Si veieu à n'En Gibert digueu-li de ma part que no m'escrigui tant i saludeulo de part de nosaltres els concertistes, ja us entendrá. 

La passada semana vàrem anar a Tarragona amb en Costa i En Cassadó,* que m'encarregan vos saludi.

I esperant el vostre perdó, i amb salutacions de la meva Esposa, rebeu l'afecte sincer de vostre amic de cor que us estima tant com admira

Blai Net

Barcelona 23 - II - 1921


* Gaspar Cassadó i Moreu (Barcelona,1897 - Madrid, 1966) fou un eminent violoncel·lista i compositor.

noms citats:

Cassadó, Gaspar

Costa, Francesc

Gibert Camins, Joan

carta ref.net-1923-1
Net, Blai
Barcelona
11/08/1923
net-1923-1

Blai Net a M. Espinal

Sr. En Marian A. Espinal 

Cerdanyola 

Amic carissim:

Ans que tot un reny perqué sé que haveu vingut à Ciutat i no vos haveu dignat venir a veure-m, per lo tant no'm vingueu amb excuses ni bones rahons que de res valdrán 

per perdonar-vos; tant sols obtindreu la meva gracia, venint junt amb la vostra Esposa á Olot ahont ens acompanyarieu á n'En Cassadó i a n'el pobre diable que vos escriu "estas mal hilvanadas y peor concebidas cuatro líneas" (si vegessiu com m'ha fet suar aquesta frasecita.)

Doncs, sí, com anava dihent (vull dir, escrivint) aném á Olot á donar las sonates d'en Garreta, podria ser que hi vingués el divino calvo; nosaltres marxarém el 19 d'aquest mes, no se encar si agafaré el tren de la costa per juntar-me amb En Cassadó á Mataró, la terra dels caps grossos i de les cebes, d'aquelles cebes que son tan dolces com el pa, encar que jo no el trobo gens dolç el pa, are, el sucre sí, veieu que li trobo, no se si à vos us passa el mateix, i no trobeu estrany tot ço, per una rahó molt sencilla i que á ben segur no atineu quina és, i es que inmediatament vos la diré; es que som artistes i tots tenim els gustos estrafalaris.

Perdoneu-me aquestas disquisicions i... tornem al nostre assumpto, el tren surt á mitgdia, no se l'hora fixa, suposo que és a la 1 ó 1 ½.

No cal dir-vos que les vostres germanes també hi caben, com mes serèm, mes riurem, sí per cas veniu compreu els bitllets fins á Olot i aixís els tindreu mes baratets.

El concert es el dia 20 i segurament hi passarem tot el 21, marxarem el 22 cap a Palamós per tocar a la nit del mateix dia, el 23 cap á St. Feliu de Guixols ahont també hi donarem un concert i el 24 cap a caseta.

Apa,"animarse señores y señoras, todos, todos recojan las maletas y cap a boleya, venga alegria" que dihuen à la Monteria.

Recorts als vostres pares i germanes i el novell matrimoni rebi una estreta de ma del seu bon amic

Net 

Per a mes detalls á casa ahont em trobareu totes les tardes suant com un carreter 

val 

Barcelona 11 - VIII - 1923


Juli Garreta i Arboix (Sant Feliu de Guíxols,1875 - 1925) fou un compositor eminent que posà la sardana al nivell de les obres simfòniques.

noms citats:

Cassado, Gaspar

Garreta, Juli

carta ref.net-1923-2
Net, Blai
27/08/1923 net-1923-2

Blai Net a M. Espinal

Estimat amic Espinal: 

Acabo de rebre la vostra lletra, i vaig a exposarvos les condicións que demanava al Sr. Roger, que erent les mateixas que'ns feren á Olot i á Sn. Feliu. 

A Olot van pagar 600 Ptas. i gastos d'Hôtel i viatjes, i á Sn. Feliu, l'arrendament del teatre, impresos i Hôtel, entregant-nos tot el que es fes à taquilla (per cert que'ns va anar bastant bé.) Are, doncs, crec que no podem fer menys, al mes vinent, cap al 20, jo torno à Olot, i cuant ne torni, em juntaré amb En Cassadó per anar a Palafrugell ahont hi ha un amic i protector de les coses bones, i ens compra tot el taquillatje; si creu el Sr. Roger que es ocasió per fer el concert, nosaltres com que seria de pas, hi aniriem i fariem el concert per 200 Ptas. netas de "polvo i paja com dihuen els quastellanos (mal rayo los parta por la mitad de enmedio) que dic jo.

Venir are expressament ja podeu fer-vos el cárrec que per aquest preu no val la pena, aixó ha d'ésser lligat amb altres concerts. Vos prego de tornar á veure al Sr. Roger i que l'hi exposeu aquest ultimatum. 

Jo creia que hauriau vingut a Sn.Feliu, hauriau disfrutat molt, hi varem estar desde dimecres á la tarde fins a dissabte al mitjdia, i de música en vám fer en gran: tant ens vâm divertir que després del concert de Palafrugell segurament anirém a passar-hi un parell de dies; à la casa ahont anem a fer música tenen en armonium de lo mes espeterrant que vos pogeu imaginar, i de música tanta com ne volgueu; tot el Wagner, tot l'Strauss en fi, una cosa que espanta. 

A veure si vos trobaré a Olot el mes vinent i'ns segueix; tinc la seguritat que si aixi ho feu passareu els dies mes distrets de tot aquest ístiu. 

Recorts á la vostra muller i à vos un abraç de vostre amic

Net 

Contesteume sobre lo que hos digui el Sr. Roger. 

27 - VIII - 1923

noms citats:

Cassadó, Gaspar