MARIAN ESPINAL

[Pintor i col·leccionista]

EPISTOLARI #Malvehy, Augusto

data referència transcripció referències
carta ref.malvehy-1921-1
Malvehy, Cecília
Santa Coloma de Farnes
23/09/1921
malvehy-1921-1

Cecília Malvehy a M. Espinal

Amic Marián. Suposo que cuant rebrá aquesta carta ja estará de retorn de Tossa, ahont segurament s'aurá divertit, millor dit aurá disfrutat mes que jo entre aquestos quatre vells chacrosos i respetuoses mullers en igual estat.

No es pensi, per aixó que m'aburreixi del tot, puig ja m'i procurat entreteniment discutin a ratos ab un individu encartronat que li agradan els gosos, en Rusiñol i en Campoamor, demá penso preguntarli si es de la Lliga Monarquica.

Li escric per a dirli que casi es segur que pujaré el dia 29 a Sardañola. Tinc ganes de tornar a començar les sessions, puig ademes de que conversant ab voste paso molt bons ratos, ja voldria veure que tal resulto trasladada a la tela*.

No vull esser pesada i acabo encara que tinc unes ganes tremendes de enrahonar i no dir tonteries sort que demá ve l'August i podre esbravarme.

Recorts ben afectuosos a la seva familia i voste rebils de 

Cecilia


* L'autora de la carta es refereix al retrat que reproduïm.

noms citats:

Malvehy, August

________________

altres referències:

Balneario Orión

carta ref.malvehy-1923-1
Malvehy, Augusto
Barcelona
22/12/1923
malvehy-1923-1

Augusto Malvehy a M. Espinal

Sr En M. Espinal

Benvolgut amic

La familia Carles,* composta d'ell i ella em preguen et comuniqui l'aplaçament del sopar d'avui, que per donar-hi major solemnitat es fara si Deu vol l'ultima nit d'aquest fatidic 1923 (Politicament parlant, doncs per tu o millor vosaltres dos resa aixó)

Posam als peus de la teva muller i tu rep una forta abraçada del teu amigaso

A Malvehy

Barna 22 (dia del gros) Decembre 1923


*Domènec Carles i Maria Llimona, filla de l’escultor Josep Llimona.

noms citats:

Carles, Domènec

carta ref.malvehy-1925-1
Malvehy, Augusto
Paris
03/08/1925
malvehy-1925-1

Augusto Malvehy a M. Espinal

Agost 1925

Amic Marian

He contemplat el vostre jardi de Cerdanyola al despax qu'exposa en Badrinas a l'Exposició.* Ens ha consolat de les moltes pocas coses qu'es veuen. Recorts a la teva simpatica familia i tu rep una abraçada del teu amic

A. Malvehy


* Referència a una de les pintures que Espinal va presentar al Pavelló del Foment de les Arts Decoratives de l'Exposició Internacional de les Arts Decoratives i d'Indústries Modernes, celebrada a París el 1925. La dita pintura, que reproduïm en color i també penjada en el pavelló esmentat, fou adquirida per Oriol Espinal a una neboda de pintor el maig de 2022 i donada posteriorment al Museu d'Art de Cerdanyola.

 

 

noms citats:

Badrinas, Antoni