MARIAN ESPINAL

[Pintor i col·leccionista]

EPISTOLARI #Puig Gairalt, Antoni

data referència transcripció referències
carta ref.puig-gairalt-1919-1
Puig Gairalt, Antoni
Barcelona
29/10/1919
puig-gairalt-1919-1

Antoni Puig Gairalt a M. Espinal

Barcelona 29 d'Octubre de 1919.

Senyor Don. Marián A. Espinal.

Bon Amic.

Vaig rebre vostra postal que em portà un xic de sabor de coses per mi desconegudes i molt desitjades. Ja es fará tot per xó.

Bé, anem al nostre afer.

Tot marxa. Estic amb relació amb el vostre pare i no hi han dificultats per are. Estem confeccionan[t] les notes de preus amb el paleta i el fuster, i em penso podrem començar aixis que s'haigi resolt la baga actual.

Quan estaré un xic més alleujat de la part financiera, rependrem la conversa definitiva de les fatxades i podeu restar tranquil admirant les belleses de París, segur que aquí teniu un amic que us cuida la casa com de cosa propia.

Vostre afectuosament.

Antoni Puig Gairalt


Antoni Puig i Gairalt (Barcelona, 1887 - 1935) fou un arquitecte i músic. La seva obra més destacada és la fàbrica Myrurgia de Barcelona. Josep Espinal, a instàncies del seu fill, Marian Espinal, li va confiar la reforma integral de la seva segona residència, a Cerdanyola.

Vista de la casa Espinal de Cerdanyola

carta ref.puig-gairalt-1919-2
Puig Gairalt, Antoni
Barcelona
29/11/1919
puig-gairalt-1919-2

Antoni Puig Gairalt a M. Espinal

Ciutat a 29 de Novembre de 1919.

Amic Espinal.

He rebut la vostra postal que es ben bonica i gentil. Com deveu disfrutar per aquet Paris desitjat per tot bon artista. Ja m'en contareu coses quan us bagui. No us encostipeu amb les nevades. Us escric en plena tronada, em sembla que aquesta pluja que esta fent, per cert ben intensa, será el Deu vos guart del ivern d'aquest any. Per ara no ens podem queixar del fret passat. Mes endevan veurem. I are que ja us he enterat del temps us enteraré del estat del nostre afer.

Ja tenim aprovades les notes de preus del paleta i del fuster. Tinc els plans a punt per començar les obres, que si no estan començades es per culpa de la questió social, que com ja deveu saber pel vostre pare i per els diaris no esta pas encarrilada com tots desitjariem. Aixis que es pugui ovirar un xic de serenor es començará a treballar amb intensitat perquè a la primavera vinenta pugui la teva Mare amb la vostra companyia fruir del bon temps a la casa nova.

Us envio una copia dels plans perque amb temps pogueu ocuparvosen. Hi trovareu una planta dels sotanos modificats, altra dels baixos tal com tenen de quedar i altra del pis. Al altre plec hi han les quatre fatxades a escala de 1/100, amb les linies pisories dels buits i els plens. Jo mes endevan us enviaré un croquis de els llocs ahont crec que deuria anar concentrada la decoració, pro espressament no us els enviho are perque sense cap prejudici pogueu progectar al vostre gust. Despres ja compararem i discutirem les coses en les quals no haurém coincidit acceptant com a bones les que s'avinguin. Se per experiencia que aixis es la unica manera de collaborar amb fuit.

Mes endevant us enviare tambe els desplegaments de les principals habitacións amb les obertures al lloc corresponent perque us pogueu empescar la decoració que hi voleu i tinguem el temps necessari per a preparar les coses, car amb la incertesa amb que es treballa avui dia per mes temps que es tingui mai n'hi ha prou.

He fet un segon pressupost aplicant els preus facilitats per els industrials i hem tingut el goig de veurer que no m'havia equivocat an el primer ans al contrari sur el cost total un xic mes baix. Hem quedat amb el vostre Pare que cada mes em destinará una quantitat per efectuar pagaments a compte que verificaré jo i aixis tindrà menys mals de caps.

Podeu veurer doncs que la cosa esta encarrilada i que per tant podeu continuar fruint de les delicies de Paris amb la tranquilitat que correspon an aquets cassos.

Ja sabeu que podeu disposar del vostre amic que us estreny les mans

Antoni Puig Gairalt

carta ref.puig-gairalt-1920-1
Puig Gairalt, Antoni
Barcelona
20/01/1920
puig-gairalt-1920-1

Antoni Puig Gairalt a M. Espinal

Ciutat a 20 de Gener de 1920.

Amic espinal. Merces per vostra postal del 4. Com podeu suposar continuo amb aquella noble envegeta. De totes maneres no dubto pas que mes o menys tart podré revenjarme. Potser quan vos haureu fixat vostra residencia aqui, sera possible una visita meva amb l'excusa de ultimar detalls referens a la casa de Serdanyola. Ja veurem.

De moment hem acordat amb el vostre pare que les obres de la casa no les començarém fins passat l'istiu vinent car per aviat que s'arrangessin les coses d'aqui, es del tot impossible tenir enllestida la casa per l'Abril que es quan la vostra mare vol anar-hi.

Quan comencin a treballar engegarem el garage-taller i aixins vos tindreu el lloc endegat. Ara doncs activare lo que an aixo fa referencia i ja us ho enviare aixis que estigui a punt.

No obstant acabare els detalls dels interiors perque ho tingueu tot junt i aixis ho tindrem tot preparat quan decidim començar.

Celebro, com podeu suposar, que siguin del vostre grat els plans que vaig enviarvos; crec que s'han resolt les dificultats de manera ben acceptable. Ja ens posarem d'acort respecte la decoració de les fatxades, car com podeu suposar les obertures no sols obeeixen a una disposicio interior sino que tambe estan pensades responent a uns nuclis fonamentals exteriors que la decoracio cuidará de ritmar.

Les diverses feines que porto al damunt meu fan que no pugui intensificar tant com jo voldria tot lo vostre, pro espero que us en fareu ben be carreg i que m ajudareu amb vostra pacient espera.

Em feu dentetes amb lo de la musica, encar que aqui he tingut la sort de sentir en deu dies cinc concerts de la gran clavecinista Wanda Landowska, amb qui he fet bona coneixença, la qual es cuida d'apadrinar l'inauguracio de la Associacio de musica de Sabadell, que acabem de fundar aderida a la A. de M. da Camera d'aqui. Aquesta es la primera de les que pensem crear arreu de Catalunya per amor del art i de nostra Catalunya. Quin concert italia, i quina fantasia cromatica, formidable, podeu ben creureho.

I adeu siau que ja us he destorbat prou. Recorts an en Massine* si teniu ocasio de donals-hi

Rebeu una bona encaixada del vostre amic

Antoni Puig Gairalt


* Léonide Massine (Moscou, 1896 - Colònia, 1979) fou un ballarí i coreògraf. Va col·laborar, entre altres, amb Serguei Diàguilev.

noms citats:

Landowska, Wanda

Massine, Léonide

________________

altres referències:

Associació de música de Sabadell

carta ref.puig-gairalt-1920-2
Puig Gairalt, Antoni
Barcelona
29/01/1920
puig-gairalt-1920-2

Antoni Puig Gairalt a M. Espinal

CIUTAT 29 de Gener de 1920.

Car amic Espinal.

Tinc el gust d'enviarvos els dibuixos dels interiors de la vostra casa de Serdanyola.

Com podeu veurer tan sols hi ha marcades les obertures tan de fora com de dins quedant tots els espais destinats a esser decorats, en blanc.

Ja teniu feina per anar fent i tan aviat com estiguin a punt els plans de el Taller* us els enviare. Rebeu bon amic l'afece del vostre devot

Antoni Puig Gairalt


* Puig Gairalt es refereix al taller que Espinal es faria construir al costat de la torre dels seus pares. En la pintura d’Espinal que reproduïm es pot veure una representació del conjunt (l’estudi és l’edifici emmarcat amb un rectangle blanc).

 

carta ref.puig-gairalt-1920-3
Puig Gairalt, Antoni
Barcelona
20/02/1920
puig-gairalt-1920-3

Antoni Puig Gairalt a M. Espinal

ciutat a 22 de Febrer de 1920.

Car amic Espinal.

Rebí la vostra postal del 10. Realment a son temps vaig rebre la vostra nova adressa solsament que no havia fet el cambi en la llibreta d'adresses. Es per aixó que al enviar-vos el paquet anterior vaig posarhi la vella. Perdó.

Avui us envio el plan d'aplaçament amb els arbres grans del actual jardí perque us empesqueu la modificació que us plagui. Si voleu que jo en fassi un progecte ja m'ho diréu.

Tambe us envio els plans del Garage i Taller. Un cop llestos he rebut una targeta del vostre Pare diguentme que la teva Mare preferiria que en lloc de teulada en el Taller prefereix terrát. Trobo que es encertada la idea i ja he contestát dient que m'en ocuparé tot seguit. Com que aixó no implica cap modificació d'estructura no ve d'un dia, i el paleta pot començar quan vulgui. Ja te lórdre de fer el replanteig dels fonaments tot seguit.

En quan a la obertura que del menjadór va a la saleta del costat (a la casa) realment es estreta pro es fet a posta per que aixins amb els panys que queden als costats la vista s'hi atura i aixins treiem la llargada total que es de bon troç excessiva comparada amb l'amplada. De totes maneres ja en parlarém quan seréu aqui perque tindrem temps sobrat avans no començarém les obres de la casa. I en quan a la meva anada a Paris no podra pas fins pel Setembre car are ni d'aqui uns quants mesos no em serà pas possible deixar la feina que tinc entre mans. Alxis que pugui us enviare dibuixos dels interiors del Taller perque pogueu ocuparvosen.

En les fatxades del jardí (entrada) i la que dona al torrent hi veureu marcats uns requadráts que no son finestres sino indicacións d'espais per a decorar, tal com quedrárem de bon començament.

I com que tinc el dinar a taula (i es veritat) us deixo fins a un altre.

Rebeu una bona encaixada del vostre amic

Antoni Puig Gairalt

carta ref.puig-gairalt-1920-4
Puig Gairalt, Antoni
Barcelona
15/03/1920
puig-gairalt-1920-4

Antoni Puig Gairalt a M. Espinal

15 de Març de 1920.

Car amic Espinal.

Rebuda la vostra del 27 de Febrer he tingut en conte les modificacions que em dieu i aqui us envio els plans per tercera vegada modificats. Ja han comensat els fonaments. El vostre pare esta assabentat de la variació de pressupost que aquets cambis requereixen i ha donat la conformitat. Tindré present lo que dieu de la brana de ferro encar que em sembla que acusarien mes la "casilla" de l'escala. Amb les branes macices lligaria amb les del porxo de darrera el menjador.

El W.C. l'he situat tal com veureu a la planta. No hi ha lloc mes indicat.

Perdoneu la concisio pro estic enfeinadissim. Rebeu una bona encaixada del vostre amic

Antoni Puig Gairalt

carta ref.puig-gairalt-1921-1
Puig Gairalt, Antoni
27/02/1921 puig-gairalt-1921-1

Antoni Puig Gairalt a M. Espinal

Amic Marian.

Tot marxa vent de popa. Potser us fassi una visita inesperada molt aviat. Avui o demá ho sabré. Si anés ja us escriuré.

La casa va enllestint[-]se i no hi ha res de nou. Ja us escriuré mes endevant. Us dono records del Miquel i M Xatart.

Rebeu l'afecte de vostre

Antoni Puig gairalt

carta ref.puig-gairalt-1921-2
Puig Gairalt, Antoni
28/03/1921 puig-gairalt-1921-2

Antoni Puig Gairalt a M. Espinal

Amic espinal. Acabo de rebre les vostres lletres. Tinc el sentiment de dirvos que la visita que us preparava no tindrá pas lloc per are. Havia decidit anar a Leipzig amb meu germà i en tornant ens hauriem aturat uns quants dies a Paris. Pro no ha pogur ser. Paciencia! La casa va endevant. Em cuidaré de la finestra com de lo altre; podeu estar tranquil. Aquí la Passió de Bach, els quartets de Beethoven, els Ballets grecs; ens anem divertint. Ja m'ocuparé de lo del hort, que no en sabia res. Adeusiau, Vostre

Antoni Puig Gairalt